Apteka

Koźmińska

Dzisiaj jest 12 marca 2007 roku

Aktualności Archiwum Oferta edukacyjna Organizacja roku szkolnego 2006/2007 Kontakt Rekrutacja Godziny pracy Próby literackie Metoda Tomatisa Pracownicy ośrodka Galerie zdjęć Lista podręczników Pobieralnia

Lista podręczników

Uwaga! Szkoła posiada część podręczników w druku powiększonym, dlatego po uzgodnieniu z nauczycielem mogą one zostać uczniowi wypożyczone, dlatego części książek nie trzeba kupować.

Klasz wstępna

Przedmiot Podręcznik
Kształcenie zintegrowane S. Łukasik, H. Petkowicz, S. Karaszewski - "Wesołe szkoła sześciolatka" Cz. I, II, III, IV, V
Religia M. Dubinska i in. - "W przyjaźni z Panem Jezusem" wyd. WAM, Kraków

Klasa Ip

Przedmiot Podręcznik
Kształcenie zintegrowane Dobrowolska, Konieczna, Hanisz "Wesoła szkoła"

Klasa IIp

Przedmiot Podręcznik
Kształcenie zintegrowane H. Dobrowolska i in. "Wesoła Szkoła" kl. 2 cz. 1, 2, 3
Religia M. Dubinska i in. "W przyjaźni z Panem Jezusem" wyd. WAM, Kraków

Klasa IIIp

Przedmiot Podręcznik
Kształcenie zintegrowane Dobrowolska, Konieczna, Hanisz "Wesoła szkoła"
Religia A. Turlej i in. "Kochamy Cię Panie Boże"Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej

Klasa IVp

Przedmiot Podręcznik
Język polski H. Dobrowolska "Jutro pójdę w świat" Wyd. WSiP
Historia B. Szewczyk-Wyrwa "Historia i społeczeństwo Człowiek i jego cywilizacja. Dzień dobry historio" Wyd. NOWA ERA
Matematyka H. Lewicka "Matematyka wokół nas" Wyd. WSiP
Przyroda E. Kłos i inni "Przyroda w klasach IV-VI, program nauczania blokowego" Wyd. WSiP
Muzyka A. Twardowska, K.Wlaźlińska "Poznaję sztukę" Wyd. Juka
Język angielski A. Wieczorek "Bingo" Wyd. PWN

Klasa Vp

Przedmiot Podręcznik
Język polski H. Dobrowolska "Jutro pójdę w świat" Wyd. WSiP
Historia B. Szewczyk-Wyrwa "Historia i społeczeństwo Człowiek i jego cywilizacja. Dzień dobry historio" Wyd. NOWA ERA
Matematyka H. Lewicka "Matematyka wokół nas" Wyd. WSiP
Przyroda E.Kłos i inni "Przyroda w klasach IV-VI, program nauczania blokowego" Wyd. WSiP
Muzyka A. Twardowska, K.Wlaźlińska "Poznaję sztukę" Wyd.Juka
Język angielski A. Wieczorek "Bingo" Wyd. PWN

Klasa VIp

Przedmiot Podręcznik
Język polski H. Dobrowolska "Jutro pójdę w świat" Wyd. WSiP
Historia G. Wojciechowski "Historia i społeczeństwo "Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję cię historio. " Wyd. NOWA ERA
Matematyka H. Lewicka "Matematyka wokół nas" Wyd. WSiP
Przyroda J. Fojt-Jasinska "Przyroda" Wyd. ABC
Muzyka A. Twardowska, K.Wlaźlińska "Poznaję sztukę" (muzyka) Wyd.Juka
Język Angielski B. Ściborowska, I. Kubrakiewicz "Bingo" Wyd. PWN
PDŻ T.Król i in." Wędrując ku dorosłości"
Religia Z. Marek i in. "Zaproszeni przez Boga - Drogi Przymierza" wyd. WAM, Kraków

Klasa Ig

Przedmiot Podręcznik
Język polski A. Łuczak i in. "Między nami"
Historia D. Musiał i inni Podręcznik dla gimnazjum Wyd. M.Rożak
WOS F. Kalinowska "Wychowanie obywatelskie w gimnazjum"
Matematyka M. Dobrowolska i in. "Matematyka" Gdańskie Wyd. Oświatowe
Geografia Geografia - Ziemia nasza planeta, moduł 1
Biologia J. Grzegorek i in. Biologia XXI WSiP cz. 1, cz. 2
Muzyka W. Panek "Świat muzyki" Wyd. WSiP
Język angielski Oxford University Pres, Ben Wetz Adventures - starter + ćwiczenia
Religia Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku

Klasa IIg

Przedmiot Podręcznik
Język polski A. Łuczak i in. "Między nami"
Historia D. Musiał i inni Podręcznik dla gimnazjum Wyd. M.Rożak
WOS T. Król "Wędrując ku dorosłości"
Matematyka M. Dobrowolska i in. "Matematyka" Gdańskie Wyd. Oświatowe
Geografia Geografia - Ziemia nasza planeta, moduł 1
Biologia J. Grzegorek i in. Biologia XXI WSiP cz. 1, cz. 2
Fizyka G. Ornat, T.Kulawik "Fizyka i astronomia"
Chemia T. Kulawik, M.Litwin "Chemia dla gimnazjum cz.I i II" Nowa Era
Muzyka W. Panek "Świat muzyki" Wyd. WSiP
Język angielski N. Whitney - "Open doorrs - 1" Oxford University Press
Religia Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku

Klasa IIIga

Przedmiot Podręcznik
Język polski A. Łuczak, E.Przylińska "Między nami. Język polski. Podręcznik do gimn."
Historia J. Wendt i in. "Przez wieki. Podręcznik dla klasy I gimnazjum" wyd.Rożak
WOS Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum
Muzyka W. Panek "Świat muzyki" kl. I - III gimnazjum Wyd. WSiP
Plastyka Wsypowska "Plastyka w gimnazjum"
Język angielski M. Mackfarlone "Open doors" Oxford University Press
Matematyka A. Dobrowolska "Matematyka 2"
Biologia J. Grzegorek i in. Biologia XXI WSiP cz.1, cz.2
Geografia H. Pawęska, A.Czerny "Geografia. Ziemia nasza planeta" Nowa Era
Chemia T. Kulawik, M. Litwin "Chemia dla gimnazjum cz.I, II i III" Nowa Era
Religia "Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku"

Klasa IIIgb

Przedmiot Podręcznik
Język polski A. Łuczak, E.Przylińska "Między nami. Język polski. Podręcznik do gimn."
Historia K. Polacka "Przez wieki" Podręcznik do historii dla klasy II gimn. Wyd.M.Rożak
WOS Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum
Muzyka W. Panek "Świat muzyki" kl. I - III gimnazjum Wyd. WSiP
Język angielski Judy Garton -Sprenger, Philip Prowse Shin-1. Wyd. Mac Millan
Matematyka A. Dobrowolska "Matematyka 2"
Biologia J. Grzegorek i in. Biologia XXI WSiP cz.1, cz.2
Geografia F. Szlajfer "Geografia Polski" Nowa Era
Chemia T. Kulawik, M. Litwin "Chemia dla gimnazjum cz.I, II i III" Nowa Era
Religia "Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku"

Klasa ILa

Przedmiot Podręcznik
Język polski K. Mrówcewicz "Przeszłość to dziś" cz.I, II Wyd .STENTOR
Język angielski Radey Simons "Horizons"
Język niemiecki "AHA!" 1a, 1b
Historia K. Polek M.Wilczyński "Historia. Ludzie i epoki"
Matematyka M. Trzeciak "Matematyka kl. I" podręcznik dla LO, LP i Techn. WSiP
Geografia Geografia 1 - zakres podstawowy dla liceum i technikum. Wyd OPERON
Chemia M. Poźniczek, Z. Kluz "Chemia - zakres podstawowy" Wyd. WSiP
Biologia J. Grzegorek i inn. "Biologia" WSiP
Podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T. Rachwał "Przedsiębiorczość"
Przysposobienie obronne Nowak i in. "Przysposobienie obronne cz.I, II"
Religia "Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele"
Prawo w gospodarce J. Musiałkiewicz Elementy prawne

Klasa ILb

Przedmiot Podręcznik
Język polski K. Mrówcewicz "Przeszłość to dziś" cz.I, II Wyd .STENTOR
Język angielski Radey Simons "Horizons"
Język niemiecki "AHA!" 1a, 1b
Historia K. Polek M.Wilczyński "Historia. Ludzie i epoki"
Matematyka M. Trzeciak "Matematyka kl. I" podręcznik dla LO, LP i Techn. WSiP
Geografia Geografia 1 - zakres podstawowy dla liceum i technikum. Wyd OPERON
Chemia M. Poźniczek, Z. Kluz "Chemia - zakres podstawowy" Wyd. WSiP
Biologia J. Grzegorek i inn. "Biologia" WSiP
Podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T. Rachwał "Przedsiębiorczość"
Przysposobienie obronne Nowak i in. "Przysposobienie obronne cz.I, II"
Religia "Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele"
Prawo w gospodarce J. Musiałkiewicz Elementy prawne

Klasa IIL

Przedmiot Podręcznik
Język polski K. Mrówcewicz "Przeszłość to dziś" cz.I, II Wyd .STENTOR
Język angielski Radey Simons "Horizons"
Język niemiecki "AHA!" 1a, 1b
Historia B. Popiołek "Historia kl. II. Ludzie i epoki"
WOS Z. Smutek, J.Maleska. Wyd.OPERON
Matematyka M. Trzeciak "Matematyka kl. I" podręcznik dla LO, LP i Techn. WSiP
Fizyka J. Mostowski i inni "Fizyka i astronomia" - podr. dla LO, LP Wyd. WSiP
Geografia Geografia 1 - zakres podstawowy dla liceum i technikum. Wyd OPERON
Biologia J. Grzegorek, A.Jerzmanowski "Biologia"
Chemia M. Poźniczek, Z.Kluz "Chemia - zakres podstawowy" Wyd. WSiP
Religia "Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele"
Rachunkowość i sprawozdawczość Elementy rachunkowości
Technika biurowa Technika pracy biurowej
Marketing i zarządzanie Marketing
Prawo w gospodarce J. Musiałkiewicz Elementy prawne

Klasa IIILa

Przedmiot Podręcznik
Język polski K. Mrocewicz "Przeszłość to dziś" cz.I, II Wyd. STENTOR
Język angielski H.Kryszewska "Format" Wyd.Macmillan
Język niemiecki "AHA!" 1a, 1b
Historia K. Polek M.Wilczyński "Historia. Ludzie i epoki" Wyd. ZNAK
WOS Z. Smutek, J.Maleska. Wyd.OPERON
Matematyka M. Trzeciak "Matematyka " podręcznik dla LO, LP i Techn., WSiP
Geografia D. Markowska i in. "Geografia - kurs podst."
Chemia M. Litwin i inni "Chemia ogólna i nieorganiczna" Nowe Era
Biologia J. Grzegorek i inn."Biologia" WSiP
Fizyka J. Mostowski i inn "Fizyka i astronomia" - podręcznik dla LO, LP. WSiP
Religia "Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele"
Prawo w gospodarce J. Musiałkiewicz Elementy prawne
Marketing i zarządzanie Marketing
Technika biurowa Technika pracy biurowej
Rachunkowość i sprawozdawczość Elementy rachunkowości

Klasa IIILb

Przedmiot Podręcznik
Język polski K. Mrocewicz "Przeszłość to dziś" cz.I, II Wyd. STENTOR
Język angielski H.Kryszewska "Format" Wyd.Macmillan
Język niemiecki "AHA!" 1a, 1b
Historia K. Polek M.Wilczyński "Historia. Ludzie i epoki" Wyd. ZNAK
WOS Z. Smutek, J.Maleska. Wyd.OPERON
Matematyka M. Trzeciak "Matematyka " podręcznik dla LO, LP i Techn., WSiP
Geografia D. Markowska i in. "Geografia - kurs podst."
Chemia M. Litwin i inni "Chemia ogólna i nieorganiczna" Nowe Era
Biologia J. Grzegorek i inn."Biologia" WSiP
Fizyka J. Mostowski i inn "Fizyka i astronomia" - podręcznik dla LO, LP. WSiP
Religia "Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele"
Prawo w gospodarce J. Musiałkiewicz Elementy prawne
Marketing i zarządzanie Marketing
Technika biurowa Technika pracy biurowej
Rachunkowość i sprawozdawczość Elementy rachunkowości
Valid XHTML 1.0 Strict

Strona Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej im. dr Zofii Galewskiej
Wszelkie umieszczone na stronie treści są własnością zespołu redakcyjnego oraz osób z nim współpracujących
Zapytania i uwagi związane ze stroną należy kierować do lub do

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu