Apteka
Wczesne wspomaganie

Koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Anna Baszniak
tel. 0501 713 801
e-mail:


Standard realizacji
wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci słabowidzących

Placówka realizująca standard:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących  
Warszawa, ul. Kożmińska 7
Tel.: 0 22 621 68 44

Terminy przyjęć, zapisy

Rodziców z dziećmi przyjmujemy  w ośrodku we wszystkie wtorki roku szkolnego.
Na wizytę trzeba umówić się telefonicznie poprzez sekretariat: 22 621 68 44 lub kontaktując się bezpośrednio z koordynatorem pracy zespołu: 0 501 713 801.

Definicja wczesnego wspomagania:

Przez wczesne wspomaganie rozwoju rozumiemy wszystkie działania podjęte w celu zapewnienia optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju małego dziecka z dysfunkcją widzenia, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać usługę wczesnego wspomagania dziecka:

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, którą bezpłatnie wydają publiczne poradnie psychologiczno–pedagogiczne. Rodzice dziecka powinni się zgłosić do rejonowej poradni psychologiczno–pedagogicznej lub Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej TOP w Warszawie ul. Raszyńska 8/10.

Kto do nas trafia?

Trafiają do nas dzieci z dysfunkcją widzenia od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki  szkolnej. Są to dzieci, które:

- przebywają w domach rodzinnych
- są pod opieką placówek ogólnodostępnych
- są pod opieką placówek specjalistycznych, ale mimo to potrzebują naszego wsparcia.

Wszystkie dzieci korzystające z naszej pomocy muszą mieć opinię o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju.

Jakie są nasze cele?

Praca zespołu przebiega na trzech płaszczyznach:

- bezpośrednia praca z dzieckiem
- praca z rodziną
- praca na rzecz środowiska ( przede wszystkim nauczycieli i opiekunów z placówek, w których przebywają dzieci oraz innych specjalistów mających z nimi kontakt).

Podstawowe cele, które realizujemy to:

· stymulowanie rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji wzrokowej i sensorycznej
· zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym dziecka, które mogą być skutkiem nieprawidłowych postaw rodzicielskich
· dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka i sposobów ich zaspakajania
· pomoc w aranżowaniu otoczenia dziecka
· wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach
· pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej dziecka
· dostarczanie nauczycielom i opiekunom z placówek niespecjalistycznych oraz innym specjalistom stykającym się z dzieckiem informacji o tym, co zrobić, żeby zoptymalizować wzrokowe funkcjonowanie dziecka.

Jakich  zatrudniamy specjalistów?

W zespole wczesnego wspomagania rozwoju pracują:

· tyflopsycholog
· tyflopedagog
· terapeuta widzenia
· nauczyciel orientacji przestrzennej
· terapeuta orientacji przestrzennej
· nauczyciel usprawnienia manualnego
· nauczyciel czytania i pisania technikami bezwzrokowymi      
· logopeda (konsultacyjnie)

Jak jest zorganizowania  nasza praca?

Wszystkie prowadzone przez nas zajęcia są bezpłatne. Odbywają się indywidualnie, w specjalnie przygotowanych i bogato wyposażonych pomieszczeniach Ośrodka. Do dyspozycji zespołu jest:

· pracownia wczesnego wspomagania rozwoju
· gabinet terapii widzenia
· sala doświadczeń świata
· gabinet integracji sensorycznej
· gabinet psychologiczny
· sala usprawnienia manualnego

Każda rodzina może korzystać z 4-8 godzin zajęć w miesiącu. To, jak często spotykamy się z rodziną, zależy od:

· możliwości rodziców
· potrzeb dziecka
· naszych możliwości czasowych

Staramy się przy każdej wizycie zaoferować cały pakiet zajęć, czyli około 4 godzin. Jeśli jest to dla dziecka zbyt długo, modyfikujemy długość spotkań i ich częstotliwość. Zajęcia odbywają się zawsze w obecności rodziców. Składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami.

Z jakich programów korzystamy?

Realizujemy elementy różnych programów, sięgamy do różnych metod i form pracy. Te, po które sięgamy najczęściej, to:

· Rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania liter brajlowskich
· Program do rozwijania umiejętności widzenia „Lilli and Gogo”
· Program oregoński
· Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem
· Programy rozwijające percepcję wzrokową i sprawność manualną
· Elementy metody ruchu rozwijającego
· Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych i słabo widzących dzieci z ograniczoną sprawnością
· Elementy programu „Dotyk i komunikacja”
· Elementy kinezjologii dla dzieci
· Metoda integracji sensorycznej
· Metoda dobrego startu
· Ćwiczenia autorstwa prof. Gruszczyk–Kolczyńskiej
· Metoda Tomatisa

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – ,

Gości: 93394
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu