Apteka
Dogoterapia

DOGOTERAPIA

Od października 2013 roku nasi uczniowie  uczestniczą w indywidualnych zajęciach dogoterapii. Zajęcia prowadzi certyfikowany dogoterapeuta przy wsparciu przeszkolonego psa, realizując autorski, pilotażowy program terapeutyczny.
Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rozwoju, rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyselekcjonowanych i wyszkolonych psów (definicja PERRO). Istotą dogoterapii, jako nowoczesnej techniki terapeutycznej i edukacyjnej, jest stymulowanie rozwoju
- ruchowego
- intelektualnego
- emocjonalnego
- społecznego
Podczas zajęć wspiera się małą i dużą motorykę, komunikację werbalną, zmysł dotyku, wzroku, słuchu, usprawniana jest orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzenna, ćwiczona zdolność koncentracji uwagi.
Głównym celem tych zajęć w naszej placówce jest wsparcie terapii prowadzonej z uczniami przez psychologów. Pozytywnymi efektami oddziaływań dogoterapii jest kształtowanie pozytywnych emocji dziecka w bezpośrednim kontakcie z psem, budowanie poczucia własnej wartości, aktywne kształtowanie empatii, rozwijanie asertywności, uczenie nawiązywania trwałych relacji i współpracy oraz odpowiedzialności za zwierzę i szacunku do wszystkich istot żywych.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 69090
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu