Apteka
Aktualności

DZIEŃ OTWARTY

Dnia 25.03.2014 r. o godzinie 17.00 odbędzie się dzień otwarty dla Rodziców

UWAGA RODZICE

Z dniem 31 marca 2014 roku tracą ważność zaświadczenia (legitymacje) uprawniające do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie, wystawiane przez nasz Ośrodek dla opiekunów dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
Od dnia 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe zaświadczenia, które należy odebrać z sekretariatu Ośrodka. Tylko nowe zaświadczenia są ważnym dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy podróżują z uprawnionymi po niego, lub po jego odwiezieniu, z miejsca zamieszkania do placówki. Ważność powyższego dokumentu uzyskuje się tylko w przypadku Rejestracji zaświadczenia w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.
W celu skorzystania z przysługującej ulgi po dniu 1 kwietnia br. – opiekun dziecka niepełnosprawnego musi zarejestrować zaświadczenie jeszcze przed wyżej wymienioną datą (tj. przed 1 kwietnia).
Druki zaświadczenia dostępne są również w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, na stronach Zarządu Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta.

PODSTAWA PRAWNA:
- Zarządzenie nr 4976/2013 - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
- Załącznik do Uchwały Nr LVI/1584/2013 - Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013 r. (z późn. zm.) §1 pkt. 6.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 61879
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu