Apteka
Ogłoszenia

Propozycja zestawu podręczników oraz programów na rok szkolny 2016/2017

 

Szkolny zestaw podręczników 2016-17

Szkolny zestaw programów  2016-17

Warszawa, 5.04.2016r.

 Zmiana stawek zywieniowych od maja 2016r

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słąbowidzących Nr 8 w Warszawie informuje, że  od dnia 1 maja 2016r. ulegnie zmianie koszt dziennego wyżywienia dla uczniów  Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

I. Dla uczniów Szkoły Podstawowej dzienna stawka żywieniowa będzie wynosiła 10,00 zł (dziesięć złotych), w tym:

 

I śniadanie

2,00 zł

II śniadanie

1,50 zł

obiad

4,00 zł

kolacja

3,00 zł

 

 

 

 

 

II. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dzienna stawka żywieniowa będzie wynosiła 13,00 zł (trzynaście złotych), w tym:

 

I śniadanie

3,00 zł

II śniadanie

1,50 zł

obiad

5,50 zł

kolacja

3,00 zł

 

 

 

 

 

III. Dzienna stawka żywieniowa dla uczniów Gimnazjum nie zmieni się i będzie wynosiła 12,00 zł (dwanaście złotych).

WYKAZ  SOBÓT  I  NIEDZIEL  WYJAZDOWYCH  ORAZ  DNI 
WOLNYCH  W II PÓŁROCZU  ROKU SZK. 2015/2016

 


LUTY:

14.02.2016r. – powrót z ferii zimowych

27 – 28.02.2016r.

 

MARZEC:

12 – 13.03.2016r.

24 – 29.03.2016r. - Wielkanoc

 

KWIECIEŃ:

16 – 17.04.2016r.

 

MAJ:

30.04. – 3.05.2016r.

7 – 8.05.2016r.

26 – 29.05.2016r. – Boże Ciało

 

CZERWIEC:

11 – 12.06.2016r.

24.06.2016r. zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek, 19 stycznia, o godzinie 19:00 zapraszamy wszystkich na hol szkolny na wspólne kolędowanie. Do zobaczenia! 

11 grudnia 2015r. obchody 65-lecia istnienia SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej!!!
Serdecznie zapraszamy!!!

Plan obchodów:

8.45  Msza Św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej,  ul. Zagórna 5
10.30 Uroczysty Apel
11.30 Zapraszamy na spotkanie przy kawie oraz zwiedzanie Ośrodka

Do zobaczenia na Koźmińskiej 7!

Program Festiwalu O.K.U.L.A.R

Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, ul. Myśliwiecka 3/5/7, Warszawa

PIĄTEK 11 grudnia 2015 r.

13. 30  Uroczyste Otwarcie Festiwalu
Prezentacja prac nagrodzonych w kategorii Filmowej
14.00   Odczytanie finałowych prac kategorii Literackiej
Występ Gościa Specjalnego- Mery Spolsky
15.00   Przerwa
15. 15 "Gramy o wszystko"- spektakl teatru "Krzesiwo" z Warszawy
16.00   Zakończenie pierwszego dnia festiwalu

SOBOTA 12 grudnia 2015 r.

12.00   Rozpoczęcie drugiego dnia festiwalu
12. 15  Występy uczestników Młodszej kategorii Scenicznej
12. 45  Występy uczestników Starszej kategorii Scenicznej
13. 40  Przerwa
14.00- "The Little Prince"- spektakl anglojęzyczny grupy teatralnej z SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
14. 35  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród we wszystkich kategoriach
15.00   Zakończenie festiwalu

Osoby, które chciałby zasiąść na widowni Festiwalu proszone są o zrobienie rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu (22) 621 68 44 lub mailowo pod adresem . Wejście na Festiwal będzie możliwe po okazaniu dokumentu ze zdjęciem (dowodu lub legitymacji uczniowskiej).

Widzowie spoza Warszawy mogą rezerwować noclegi w internacie Ośrodka. Rezerwacji można dokonać mailowo . W wiadomości prosimy o podanie danych ( imienia, nazwiska, numeru telefonu) oraz dokładnych dat noclegu. Nocleg jest płatny.  

„KONKURS NA FILM”

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym: „Dobre praktyki RPO WM 2007 - 2013”. Konkurs polega na  nagraniu przez ucznia filmu krótkometrażowego o długości 1-3 min na temat zrealizowanych projektów z programu Regionalnego Programu Operacyjnego na terenie województwa mazowieckiego.

Spis projektów określonych w ust. 1 jest dostępny na stronie www.mapaddotacji.gov.pl oraz na stronie www.rpotojesto.eu.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

1) funkcja promocyjna i informacyjna;

2) wysoki poziom artystyczny;

3) oryginalność.

Forma filmu jest dowolna, może to być krótka forma animacyjna, fabularna, dokumentalna, film reklamowy.

Najciekawsze  9 filmów prezentujących zrealizowanych inwestycji w programie RPO zostanie nagrodzonych wycieczkami dla 40-osobowych grup szkolnych.
Termin zgłaszania prac upływa do dnia 30.10.2015 r. do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie konkursu znajdującym się w załączniku.

Opracowanie: J. Śliżewska

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

SOSW


1 września 2015 r.                           - rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2015r. (środa)        - Dzień Komisji Edukacji

1 listopada 2015 r. (niedziela)          - Wszystkich Świętych   

11 listopada 2015r.   (środa)            - Święto Odzyskania Niepodległości

11 grudnia 2015 r.    (piątek)           - Święto Ośrodka

23-31 grudnia 2015 r.                      - zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

6  stycznia 2016 r. (środa)                - Święto Trzech Króli

24 stycznia 2016r.                            - zakończenie pierwszego półrocza

1 - 14 lutego 2016 r.                        - ferie zimowe

24 – 29 marca 2016r.                       - wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

5 kwietnia 2016r.                              - sprawdzian kl. VI  

18 - 20 kwietnia 2016 r.                   - egzaminy gimnazjalne kl. III

29 kwietnia 2016 r.                          - zakończenie roku szkolnego klas III LO i III ZSZ

1 maja 2016 r.  (niedziela)               - Święto Pracy

3 maja 2016r.  (wtorek)                    - Święto Konstytucji 3 Maja

od 4 maja 2016 r.                             - egzaminy maturalne

26 maja 2016 r.                                - Boże Ciało

24 czerwca 2016 r.                            - zakończenie roku szkolnego

 

Dni otwarte:    20.10.2015r.,  15.12.2015r.,  22.03.2016r.,  17.05.2016r.,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej: 

2.05.2016r., 27.05.2016r.,       dla uczniów kl. V i VI  4 – 6.05.2016r.,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Gimnazjum:   

18.04.2016r.,  19.04.2016r.,  2.05.2016r.,  4.05.2016r.,  5.05.2016r.,  6.05.2016r.,  27.05.2016r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO:

2.05.2016r.,  4.05.2016r.,  5.05.2016r.,  6.05.2016r.,  27.05.2016r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ZSZ:  

2.05.2016r.,  27.05.2016r.,

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów zgłoszonych wcześniej przez rodziców.

Uczniów obowiązują stroje galowe: 

1 września 2015r.                 – rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2015r.         – święto Komisji Edukacji Narodowej

11 grudnia 2015r.                 - święto Ośrodka

w maju 2016r.                      - święto Patronki SOSW

podczas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

w dniu zakończenia roku szkolnego

KOMUNIKAT  NR 19/ 2014/2015

 

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2015/2016

 01. 09. 2015  r.

 

 

Godz. 900  -   Szkoła Podstawowa  

Godz. 1000 – Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące  i  ZSZ 

Godz. 1045 -  Spotkanie wszystkich Rodziców z Dyrekcją Ośrodka,

                            Psychologiem i Pedagogiem

Godz. 1100 – Zebranie Rady Rodziców (sala 41)

 

 

Warszawa, dnia 24.06.2015 r.

 KOMUNIKAT 18 /2014/15

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w roku szkolnym 2015/16 będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy pobrać ze strony internetowej naszego Ośrodka/sekretariatu szkoły/pedagoga szkolnego i złożyć u wychowawców klasy do 4 września 2015 r. Do wniosku należy załączyć – fakturę VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia. W wyjątkowych sytuacjach paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Dofinansowanie przysługuje wszystkim uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie ma znaczenia wysokość dochodu na osobę w rodzinie. 

Dofinansowanie dotyczy podręczników z wykazu szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2015/16.

 

Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela:

 

Typ szkoły

Klasa

Kwota dofinansowania

szkoła podstawowa

III

225 zł

V - VI

325 zł

gimnazjum

II - III

350 zł

zasadnicza szkoła zawodowa

I – III

390 zł

liceum ogólnokształcące

I – III

445 zł

 

Warszawa, dnia 22.06.2015  r.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 - pobierz

 

                                                                                                                      Warszawa, 24.07.2015r.

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W INERNACIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Od  roku szkolnego 2015/2016 nastąpi zmiana we wnoszeniu opłat za wyżywienie w internacie.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł (śniadanie - 2,50zł, II śniadanie  - 1,50 zł, obiad 5 zł, kolacja 3,0zł). Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona będzie  od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.

Opłatę stałą za wyżywienie trzeba będzie wnieść  z góry, do 28 dnia  każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc pobytu dziecka w internacie; za wrzesień 2015r.  - płatność do 4.09.2015r.

Wpłat można będzie dokonywać osobiście w kasie szkoły lub przelewem na konto bankowe numer: 52 1030 1508 0000 0005 5012 9086 z dopiskiem „za wyżywienie w internacie –miesiąc,  imię i nazwisko ucznia”.            

Rozliczenie posiłków odwołanych  przez rodziców ucznia, z powodu nieobecności, nastąpi w każdym następnym miesiącu.

W przypadkach, gdy rodzic/opiekun prawny ucznia zgłosi nieobecności w ściśle określonych dniach miesiąca przed dokonaniem opłaty za dany miesiąc, zostanie ona pomniejszona o kwotę za odwołane posiłki.

W przypadku nieobecności  rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do telefonicznego odwołania posiłków:

- dzień wcześniej ( do godziny 14.00) – odwołanie śniadania, II śniadania, obiadu, kolacji

- w dniu rezygnacji do godz. 9.00 – odwołanie  obiadu i kolacji (w tym dniu); odwołanie śniadania i II śniadania w dniu rezygnacji jest niemożliwe.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniowie ponoszą koszty nie odwołanych posiłków.

Koszt żywienia  w internacie za miesiąc wrzesień (po odliczeniu obowiązkowych weekendów wyjazdowych): 306zł (trzysta sześć zł).

Koszty żywienia  w internacie w kolejnych miesiącach (po odliczeniu obowiązkowych weekendów wyjazdowych i innych dni wolnych od nauki) zostaną podane na początku roku szkolnego.

 

kierownik internatu
Grażyna Hayn-Karcz

KOMUNIKAT Nr 17 / 2014/15

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących zawiadamia, że uroczyste  zakończenie   roku  szkolnego   2014/2015  odbędzie  się  dla:

- Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  ;

26.06.2015 r. (piątek)  godz.   9.00

 

Warszawa, dnia 09.06.2015 r.

 

11.jpg

Kino Koźmińska

Wraz z nowym 2015 rokiem ruszyły Wieczory Filmowe w naszej szkole!  

To zupełnie nowa inicjatywa uczniów oraz Pani Beaty Mrozek, polegająca, na co miesięcznych spotkaniach filmowych społeczności naszego ośrodka. Głównym celem spotkań jest zdobycie tzw. Kontekstów kulturowych, które są potrzebne do matury z języka polskiego.

Spotkania te jednak nie są kierowane wyłącznie do licealistów. Mogą na nie przyjść zarówno starsi gimnazjaliści, uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej jak również nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

Spotkania są przewidziane w piątkowe wieczory (w weekendy nie wyjazdowe) od godz. 18 do godziny nieokreślonej- zależnie od długości repertuaru.

Wieczory Filmowe prowadzi Pani Beata Mrozek.

Zapraszamy Państwa na najbliższe drugie spotkanie 20 lutego!

Więcej aktualnych informacji znajdziecie Państwo na Facebook’owym fanpage’u pod niniejszym linkiem:

https://www.facebook.com/pages/Kino-Ko%C5%BAmi%C5%84ska/1374872072819930?ref=hl

 

Wiceprzewodniczący Samorządu Szkolnego

Mikołaj Jabłonski

 

Konkurs "Słodkie projekty"

W grudniu Stowarzyszenie Mediów Polskich zorganizowało Festiwal Słodyczy Świata. W namiotach na Wilanowskiej Plaży można było podziwiać szeroką ofertę słodkości wystawionych przez różnych producentów. Nasz ośrodek zaznaczył swoją obecność prezentując prace uczniów wykonane w ramach ogłoszonego przez WSS Społem konkursu pn. "Słodkie projekty".
Pomysłowe ozdoby świąteczne, które powstały na bazie cukierków, szklanych butelek oraz wiklinowych wianuszków wykonały dzieci z kl. V pa i VI pa.

Ewa Kowalska – nauczycielka plastyki i techniki

 

 

Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy Ogólnopolski Konkurs Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako, czyli festiwal O.K.U.L.A.R. Wszystkie zainteresowane ośrodki dla dzieci słabowidzących i niewidomych gorąco zapraszamy do wzięcia udziału. Na zgłoszenia telefoniczne lub mailowe czekamy do 14 listopada. Więcej informacji w załączonym regulaminie.

 

10.jpg

APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2014 r. (wtorek) o godz.9:00 odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas I-szych Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

9.jpg

8.jpg

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „MOJE FINANSE”

To innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych.

Warsztaty dla nauczycieli (jedno spotkanie) odbędą się na przełomie października i listopada.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do P. Joanny Śliżewskiej ([email protected])

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
SOSW

1 września 2014 r.                 - rozpoczęcie roku szkolnego
1 listopada 2014 r.                - Wszystkich Świętych  
11 listopada 2014r.               - Święto Odzyskania Niepodległości
4 grudnia 2014 r.                   - Święto Ośrodka
22-31 grudnia 2014 r.            - zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
6  stycznia 2014 r.                  - Święto Trzech Króli
19 stycznia – 1 lutego 2015 r. - ferie zimowe
8 lutego 2015r.                       - zakończenie pierwszego półrocza
1 kwietnia 2015r.                    - sprawdzian kl. VI    
2 - 7 kwietnia 2015 r.              - wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
21 - 23 kwietnia 2015 r.           - egzaminy gimnazjalne kl. III
24 kwietnia 2015 r.                  - zakończenie roku szkolnego klas III LO
1 maja 2015 r.                         - Święto Pracy
od 4 maja 2015 r.                    - egzaminy maturalne
4 czerwca 2015 r.                     - Boże Ciało
26 czerwca 2015 r.                   - zakończenie roku szkolnego

Dni otwarte:     21.10.2014r.,   16.12.2014r.,   24.03.2015r.,   26.05.2015r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej:
10.11.2014r.,   2 stycznia 2015r.,  5 stycznia 2015r.,  5 czerwca 2015r

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Gimnazjum:    
10.11.2014r.,   2 stycznia 2015r.,  5 stycznia 2015r.,  22 – 23 kwietnia 2015r., 5 czerwca 2015r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO:    
10.11.2014r.,   2 stycznia 2015r.,  5 stycznia 2015r.,  4 – 7 maja 2015r.,  5 czerwca 2015r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ZSZ:   
10.11.2014r.,   2 stycznia 2015r.,  5 stycznia 2015r.,  5 czerwca 2015r.

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów zgłoszonych wcześniej przez rodziców.

Uczniów obowiązują stroje galowe:

1 września 2014r.          – rozpoczęcie roku szkolnego
14 października 2014r.  – święto Komisji Edukacji Narodowej
4 grudnia 2014r.            - święto Ośrodka
w maju                          - święto Patronki SOSW
podczas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
w dniu zakończenia roku szkolnego

KOMUNIKAT  NR 13/ 2013/2014

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2014/2015
01.09.2014  r.

Godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa  

Godz. 10.00 – Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i ZSZ 

Godz. 10.45 – Spotkanie wszystkich Rodziców z Dyrekcją Ośrodka, Psychologiem i Pedagogiem

Godz. 11.00 – Zebranie Rady Rodziców (sala 41)

KOMUNIKAT Nr 14 /2013/14

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących zawiadamia, że posiedzenia Rady Pedagogicznej odbędą się w następujących terminach:

1.    25.08.2014 r. godz. 10.00 (poniedziałek) – rada szkoły    
        godz. 11.00 (poniedziałek) – rada internatu

2.    27.08.2014 r. godz. 10.00 (środa) – rada SOSW
        - po radzie zebranie nauczycieli rewalidacji

3.    28.08.2014 r. godz. 10.00 (czwartek) – ewentualna rada Ośrodka / Szkoły / Internatu  

4.    29.08.2014 r. (piątek) od godz. 10.00 - odbiór pomieszczeń szkolnych i internatu  

Warszawa, dnia 18.08.2014 r.

Szkolne Zestawy Podreczników

Szkolny Zestaw Podreczników klasa I-III Szkoła Podstawowa - zobacz

Szkolny Zestaw Podreczników klasa IV-VI Szkoła Podstawowa - zobacz

Szkolny Zestaw Podreczników klasa I-III Gimnazjum - zobacz

Szkolny Zestaw Podreczników klasa I-III Liceum Ogólnokształcące/Szkoła Zawodowa - zobacz

KOMUNIKAT 14 /2013/14

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w roku szkolnym 2014/15 będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy pobrać ze strony internetowej naszego Ośrodka/sekretariatu szkoły/pedagoga szkolnego i złożyć u wychowawców klasy do 5 września 2014 r. Do wniosku należy załączyć – fakturę VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia. W wyjątkowych sytuacjach paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Dofinansowanie przysługuje wszystkim uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie ma znaczenia wysokość dochodu na osobę w rodzinie. 

Dofinansowanie dotyczy podręczników z wykazu szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2014/15.

Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela:

*-rodzice uczniów kl.I SP, proszeni są o wstrzymanie z zakupem podręczników do początku września 2014 r., w związku z projektem wprowadzeniem darmowego Elementarza MEN.

Warszawa, dnia 25.06.2014

Do pobrania:

Wniosek strona 1 - pobierz

Wniosek strona 2 - pobierz

DZIEŃ DZIECKA


DZIEŃ OTWARTY

Dnia 20.05.2014 roku o godz. 17.00 odbędzie się dzień otwarty dla Rodziców uczniów .

MAMY JUŻ SWOJĄ ŚWIĄTECZNĄ WYSTAWĘ!

Witryny sklepów przy ul. Nowy Świat 53 w Warszawie są w tym roku ozdobione świątecznymi dekoracjami wykonanymi przez uczniów naszego ośrodka.

Zapraszamy do oglądania!

UWAGA!!!

W dniach 28 czerwca – 6 lipca 2014 roku organizujemy kolejny spływ kajakowy dla uczniów, absolwentów i pracowników ośrodka. Tym razem popłyniemy BIEBRZĄ przepływającą przez liczne torfowiska i tereny bagienne. Może uda nam się usłyszeć i zobaczyć żurawie, bataliony, sowy, łosie, bobry... Biebrza i tereny nad nią położone to jedno z najdzikszych i najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce.
Na rzece nie ma żadnych zwalonych drzew, poziom wody nie zmusza do ciągnięcia kajaków po dnie,  nie  ma  też przenosek lub są tak łatwe, że żadnej z nich nie pamiętam.
Poza pływaniem przewiduję również przyrodnicze piesze wędrówki, szczególnie przez bagna i torfowiska.
Drugi opiekun to oczywiście pan Włodzimierz Miziołek. O sprawny przebieg każdego dnia na wodzie dba  jak zawsze Karol Irla.
Z przyczyn organizacyjnych grupa może liczyć maksymalnie 16 osób, czyli 8 kajaków. W tej chwili oceniam, że całkowity koszt wyprawy wyniesie 450 złotych (może być niższy, jeśli znajdziemy sponsorów).
Osoby zainteresowane spływem proszę o wpisywanie się na listę do końca marca. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w wyprawie jest uiszczenie 50 złotych bezzwrotnej przedpłaty do końca maja 2014 roku oraz przedstawienie stosownych orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia.

Beata Mrozek

Plakat - pobierz

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Szkoła Podstawowa - czytaj więcej...

Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące - czytaj więcej...

WYKAZ SOBÓT I NIEDZIEL WYJAZDOWYCH
ORAZ DNI WOLNYCH OD NAUKI
W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


MARZEC:              

                    15 – 16.03.2014r.
                    29 - 30.03.2014r.

KWIECIEŃ:                   

                    17 – 22.04.2014r. (ferie wielkanocne)

MAJ:

                    01 – 04.05.2014r.
                    10 – 11.05.2014r.
                    24 – 25.15.2014r.

CZERWIEC:
                   
                    07 – 08.06.2014r.
                    21 – 22.06.2014r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej:
2.05.2014r. – piątek po 1 maja
5.05.2014r. – poniedziałek, pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego
20.06.2014r. – piątek po święcie Bożego Ciała

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Gimnazjum:    
23 -24.04.2014r. –  środa, czwartek - egzamin gimnazjalny
2.05.2014r. – piątek po 1 maja
5.05.2014r. – poniedziałek, pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego
20.06.2014r. – piątek po święcie Bożego Ciała

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO:    
2.05.2014r. – piątek po 1 maja
5 – 7.05.2014r. – poniedziałek - środa, pisemne egzaminy maturalne
20.06.2014r. – piątek po święcie Bożego Ciała

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ZSZ:   
2.05.2014r. – piątek po 1 maja
5.05.2014r. – poniedziałek, pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego
20.06.2014r. – piątek po święcie Bożego Ciała

GŁOSUJCIE NA ZDJĘCIE MIKOŁAJA

Wziąłem udział w konkursie fotograficznym Magiczna Europa i udało mi się przejść do drugiego etapu!
Mam szansę na wygranie wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Jednak by tam pojechać, potrzebuję jak największej liczby głosów. Zachęcam więc wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu. Moja praca nosi tytuł Street Dance na Starówce.
Z góry dziękuję za każdy głos.

Mikołaj Jabłoński

Link:
https://apps.facebook.com/magiczna_europa/

APEL – POSZUKUJEMY SPONSORÓW

Poszukujemy sponsorów w celu wyremontowania biblioteki szkolnej. Nasza biblioteka jest miejscem, do którego serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów oraz gości odwiedzających naszą placówkę. Oferujemy literaturę nie tylko z zakresu lektur szkolnych, ale również popularną, audiobooki, filmy nagrane na DVD oraz publikacje z zakresu tyflopedagogiki.
Pomieszczenia biblioteczne od lat wieu nie były remontowane, zatem wymagają dużych nakładów pieniężnych. Całkowity koszt remontu wynosi 25 tys. zł.
Bezpośredni kontakt z bibliotekarką Antoniną Podymniak tel. 660 114 976 lub sekretariatem placówki tel. (22)629 16 10 lub (22)621 68 44

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 61991
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu