Apteka
Dla kandydatów

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

O edukację, wychowanie i rehabilitację młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra. Wszyscy nauczyciele i terapeuci zatrudnieni w placówce posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku. Pracę nauczycieli wspierają m.in. pedagog, psycholog, terapeuci widzenia, nauczyciele orientacji przestrzennej, logopeda i fizjoterapeuta.

Sylwetka absolwenta

- absolwent szkoły zawodowej zdobywa umiejętności z zakresu kulinarnego;
- jest pracownikiem przygotowanym do samodzielnej pracy w małym zakładzie gastronomicznym;

Szkoła organizuje praktyki umożliwiające młodzieży zdobycie umiejętności i doświadczenia potrzebnych do podjęcia pracy. Edukacja w szkole kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

ZSZ praktyki


BARDZO WAŻNE INFORMACJE

1. Kandydat składa następujące dokumenty:

a) podanie;
b) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
c) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
e) orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego
f) dwa zdjęcia.

2. Terminy rekrutacji wg harmonogramu, który dostępny będzie na stronie SOSW w marcu.

3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa:

a) oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole,

b) oryginał świadectwa gimnazjalnego,
c) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. Do dnia rozpoczęcia nauki uczeń powinien:

a) zakupić podręczniki szkolne - ich wykaz znajdzie się na stronie SOSW w czerwcu
b) posiadać książeczkę sanitarno epidemiologiczną

W tym celu należy zgłosić się po probówki do Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Osoby zameldowane poza Warszawą mogą się zgłosić do Stacji przy ul. Żelaznej 79 lub w swojej miejscowości (wykaz dla województwa mazowieckiego pod adresem http://www.wsse.waw.pl/Psse.aspx).

Osoby z Warszawy robią powyższe badania w stacji sanitarno-epidemiologicznej przypisanej do danej dzielnicy.

Wymagane jest również prześwietlenie RTG płuc.

Następnie wraz z wynikami badań należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy
(wykaz
lekarzy tu:  http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=2749)

 Lekarz wpisuje wyniki badań do książeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz wystawia orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

c) zakupić strój ochronny na zajęcia praktyczne, czyli:

- biały fartuch zapinany na zaciski
- białą zapaskę
- nakrycie głowy (biała chustka, biała czapka)
- białe chodaki zabezpieczone gumową podeszwą.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – ,

Gości: 91095
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu