Apteka
O Fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym powstała z inicjatywy rodziców i pedagogów skupionych wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie.

Powołaliśmy naszą fundację, aby wspólnie pracować i gromadzić fundusze na rzecz wyrównania szans edukacyjnych oraz zapewnienia naszym podopiecznym optymalnych warunków rozwoju.

Dążymy do tego, by dzieciom dotkniętym dysfunkcjami wzroku zapewnić jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, by stwarzać im pole do rozwoju talentów, rozwijania samodzielności i budowania poczucia własnej wartości. Zależy nam, aby nasi podopieczni byli dobrze przygotowani do dorosłego życia.

Działamy od 2011 roku. Realizujemy projekty edukacyjne adresowane do dzieci słabo widzących wspierane przez Prezydenta Miasta St. Warszawy. Organizujemy imprezy kulturalne – konkursy piosenki, recytatorskie, plastyczne. Dofinansowujemy imprezy rekreacyjne na terenie Ośrodka oraz wycieczki i rajdy dla wychowanków. Kupujemy pomoce dydaktyczne, filmy i ksiązki. W przyszłości chcielibyśmy gromadzić fundusze na rozwój infrastruktury Ośrodka, a także otoczyć szczególną opieką dzieci uzdolnione oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2014 roku uzyskaliśmy statut organizacji pożytku publicznego.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wspieranie naszej działalności do rodziców, nauczycieli oraz wszystkich przyjaciół dzieci słabo widzących. Z Państwa pomocą możemy dokonać więcej.

 

Zarząd

 

Edyta Pawłowska-Orzechowska – Prezes

 

Ewa Cecka

Anna Kusztal-Figurska

Adam Baranowski

 

Rada Fundacji

 

Antonina Podymniak – Przewodnicząca Rady

 

Katarzyna Jeglińska

Karolina Domańska

Lidia Krupa

 

Zespół doradców

Beata Kotowska – dyrektor Ośrodka

Grażyna Hayn-Karcz – kierownik Internatu

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 61969
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu