Apteka
Regulamin świetlicy

1.   Świetlica jest wewnętrzną instytucją ośrodka i ma za zadanie wspomagać i uzupełniać pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia.
2.   Świetlica jest czynna w godzinach:

7:00 - 8:30
12:00 - 17:00
Środa: 12:45-17:00

3.  Potrzebę zapewnienia dziecku opieki po zakończeniu programowych zajęć dydaktycznych zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie, składając kartę zgłoszeniową u nauczyciela pracującego w świetlicy.
4.  W świetlicy mogą przebywać wszyscy zapisani uczniowie, którzy:

- rano oczekują na rozpoczęcie lekcji;
- po zajęciach oczekują na powrót do domu.

5.  Jeżeli uczeń nie jest zapisany, a wyjątkowo chce przebywać  w świetlicy, jest zobowiązany poprosić nauczyciela o wpisanie na listę gości.
6.  Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany każdorazowo  informować nauczyciela o  jej  opuszczaniu.
7.  O zabraniu ucznia ze świetlicy osobiście informuje osoba odbierająca dziecko. Osoba ta jest  zobowiązana do powiadomienia nauczyciela  świetlicy i wpisania się na listę odbioru uczniów.
8.  Jeżeli wyjątkowo następuje zmiana osoby odbierającej dziecko lub rodzic decyduje o jego samodzielnym powrocie, należy poinformować o tym nauczyciela świetlicy, przedstawiając pisemne upoważnienie lub zgodę. W przeciwnym wypadku dziecko nie zostanie wypuszczone ze szkoły.
9.  W dniu nieobecności dziecka (do godziny 9:00) rodzic jest zobowiązany osobiście lub telefonicznie poinformować o tym szkołę (sekretariat lub kierownika żywienia) w celu wycofania opłaty za obiad.  W przeciwnym razie pieniądze nie zostaną zwrócone.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 69098
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu