Apteka
Terapia Tomatisa

W naszym ośrodku zawsze stosowano nowoczesne metody diagnostyczno-terapeutyczne. Od początku 2006 r. stosuje się metodę Tomatisa, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to stymulacja audio-psycho-lingwistyczna. Terapia tą metodą polega na słuchaniu przez słuchawki odpowiednio przygotowanej muzyki. Składa się z 60 do 120 seansów podzielonych na trzy sesje, pomiędzy którymi są kilkutygodniowe przerwy. Jeden seans trwa 30 minut. Dziennie odbywa się 4-8 seansów.

Twórca metody - profesor Alfred Tomatis był francuskim otolaryngologiem. W latach czterdziestych XX wieku prowadził badania nad znaczeniem słuchu. Na podstawie swoich obserwacji sformułował pierwsze prawo Tomatisa, które brzmiało, iż głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać nasz narząd słuchu. Z pierwszego prawa Tomatisa wynikło drugie, że modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie.

Profesor Tomatis doszedł do wniosku, że to, co słyszymy, wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka. Narząd słuchu ma również wpływ na umiejętność czytania, pisania, na postawę ciała, koordynację ruchową oraz stany emocjonalne. Słuchanie pewnego rodzaju dźwięków działa na człowieka pobudzająco (muzyka Mozarta, chorały gregoriańskie) i dlatego są one wykorzystywane do terapii metodą Tomatisa.

Aby zrozumieć tę metodę, musimy wiedzieć, że słuchanie oraz słyszenie to nie jedno i to samo. Te dwie rzeczy różnią się od siebie. Słyszenie jest procesem biernym, zależącym od stanu naszego narządu słuchu. Jeśli jest on uszkodzony, możemy mieć problemy ze słyszeniem niektórych dźwięków. Słuchanie natomiast jest procesem aktywnym, to świadome odbieranie bodźców i umiejętność czerpania z nich informacji. Tego procesu uczymy się przez całe życie.

Znamy osoby, które podejrzewamy o kłopoty ze słuchem, bo puszczają niektóre informacje "koło uszu". Przyczyną ich zachowań nie jest uszkodzony słuch, a zaburzenia uwagi słuchowej. Genezy tych zaburzeń należy szukać we wczesnym dzieciństwie. Przyczyną mogą być zapalenia ucha, silne przeżycia emocjonalne itp. Przykładem objawów, które sugerują zaburzenia uwagi słuchowej są:

zaburzenia koncentracji uwagi;
nadwrażliwość na dźwięki;
mylenie podobnie brzmiących słów;
monotonny głos;
trudności w czytaniu i pisaniu.

Na podstawie obserwacji Tomatis stworzył metodę poprawiania uwagi i lateralizacji słuchowej. Według niego prawidłową lateralizacją jest ta prawouszna. Osoby prawouszne odbierają przede wszystkim treść wypowiedzi. Osoby lewouszne w pierwszej chwili zwracają uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi. Według niego może to wpłynąć niekorzystnie na jakość komunikacji.

W naszym ośrodku metoda jest wykorzystywana u dzieci, które mają trudności szkolne, zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy, dysleksję. Metoda może być stosowana również w łagodzeniu zaburzeń głosu, autyzmie, stresie.

Informację przygotowano na podstawie materiałów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych www.ifps.org.ploraz www.tomatis-group.com

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 69094
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu