Apteka
Oferta

W Ośrodku działają, następujące szkoły, które przyjmują dzieci i młodzież słabo widzącą, a także niewidomą:

1. Szkoła Podstawowa Nr 51
2. Gimnazjum Nr 151
3. Liceum Ogólnokształcące Nr CXXXVI
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 62 o kierunkach: kucharz, pomocnik obsługi hotelowej.


W naszych szkołach realizujemy podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych. Nauka odbywa się w warunkach zindywidualizowanych i dostosowanych do potrzeb uczniów.

Naszym uczniom oferujemy:
- fachową i życzliwą kadrę z doświadczeniem w pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku
- naukę w małych zespołach klasowych (8-10 osobowych)
- pomoce dydaktyczne dla osób z dysfunkcjami wzroku, elektroniczne oprzyrządowanie ułatwiające naszym uczniom efektywną naukę
- ułatwiony dostęp do literatury poprzez bibliotekę szkolną dysponującą bogatym zbiorem książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów DVD
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne
          a) rehabilitację wzroku
          b) naukę pisma Braille′a
          c) integrację sensoryczną i rehabilitację ruchową
          d) logopedię
          e) terapię metodą Tomatisa
          f) naukę bezpiecznego i efektywnego wykonywania czynności życia codziennego
          g) zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i pedagogiem szkolnym
- opiekę pielęgniarską i konsultacje okulistyczne
- naukę korzystania z technik komputerowych oraz oprogramowania i elektronicznego oprzyrządowania ułatwiającego osobom słabo widzącym efektywną naukę i pracę
- ciekawe koła przedmiotowe i koła zainteresowań (wokalne, plastyczne, sztuki użytkowej, gry na instrumentach, teatralne, fotograficzne, literackie, szachowe i warcabowe)
- zajęcia sportowe - pływanie, ergowiosła, gry zespołowe, aerobic, taniec
- możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, obiadów i drugich śniadań przez uczniów z Warszawy

Wszystkim zainteresowanym nauką w naszych szkołach proponujemy indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w sekretariacie ośrodka – tel. 22 629 16 10; 22 621 07 26, nr wew. pedagoga - 110).

Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej naszego ośrodka oraz na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Zapraszamy

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 61931
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu