Apteka
Fundacja

09.05.2011

Z radością informujemy, że 6 maja jury w składzie:

        Antonina Podymniak – przewodnicząca Rady Fundacji

        Ewa Cecka – sekretarz Rady Fundacji

        Edyta Pawłowska – prezes Zarządu

rozstrzygnęło konkurs na projekt logo Fundacji. Autorem zwycięskiej pracy jest

Hubert Kopeć z klasy VI.

Zdaniem jury praca Huberta w prosty i czytelny sposób wyraża ideę działalności naszej Fundacji.

Ponadto  jury postanowiło wyróżnić:

Krzysztofa Świątkowskiego z kl.  III LO za oryginalny pomysł i staranne wykonanie projektu

oraz Mateusza Sokalskiego z kl. VI za wysiłek i serce włożone w pracę.

Nagrody zostaną wręczone podczas festynu 3 czerwca.

Wszystkim autorom prac  serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Jury konkursu


Z ogromną przyjemnością informujemy, że dnia 18 X 2010 została ustanowiona aktem notarialnym, a 24 I 2011 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym

Siedziba fundacji mieścić się będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej Warszawie. Dzięki gościnności Dyrekcji Ośrodka możemy pracować w sali nr 192 na trzecim piętrze budynku internatu.           

Powołaliśmy Fundację, aby wspólnie działać i gromadzić środki finansowe na rzecz naszych dzieci i wychowanków – uczniów ośrodka. Chcemy też, w miarę naszych możliwości, pomagać innym dzieciom słabo widzącym i niewidomym. Podstawowe cele fundacji to:

- działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej;

- pomoc dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji oraz specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej;

- wspomaganie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie;

- wspieranie dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, w szczególności uczącej się w ośrodku, oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie życiowych szans tych osób.

Szczegółowy opis działań, jakie zamierzamy podejmować na rzecz dzieci, a także informacje o zasadach funkcjonowania naszej fundacji zawiera dostępny na stronie Statut Fundacji.

W najbliższej przyszłości chcemy uzyskać status organizacji pożytku publicznego, aby można było przekazywać na nasze konto 1% podatku dochodowego.

Liczymy na zainteresowanie i życzliwość wszystkich rodziców i przyjaciół dzieci słabo widzących. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wspieranie naszej działalności.

                                                                                                                  Zarząd i Rada Fundacji


Fundacja już rozpoczęła swoją działalność. Poszukujemy sponsorów. Zbieramy fundusze na wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Numer konta  47 1240 1037 1111 0010 3900 3697

W tytule wpłaty prosimy podać: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym przy SOSW nr 8”.

Darowizny osób fizycznych:
Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.).

Darowizny osób prawnych:
Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt. 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.).

Nie jesteśmy jeszcze Organizacją Pożytku Publicznego, więc nie możemy zbierać 1% podatku dochodowego za 2010 r.  

POMÓC MOŻE KAŻDY


Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Beaty Mrozek -

Gości: 9854
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu