Apteka
Rada Rodziców

Rodzaj czcionki

Rada Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej
01.09.2015 r.
Lp.


Nazwisko i  imię 


Przedstawiciel klasy: 


1. Bardzik Wojciech  III GIM
2. Goreglad Małgorzata  I b SP
3. Jabłońska Monika  III LO
4. Jaworska Danuta  przewodnicząca / I a ZSZ 
5. Muzińska Jadwiga  I GIM i I LO 
6. Mierzejewski Jacek  II SP
7. Olechowska Aneta  V SP
8. Ostrowski Piotr  I a GIM
9. Różycka Agnieszka  I b SP
10. Sławińska Halina  I b  ZSZ
11. Sołtysiński Krzysztof  wiceprzewodniczący / III b SP 
12. Szarow Rafał  VI s SP
13. Wałecka Barbara  wiceprzewodnicząca / III SP
14. Wierzchowska Anna  III b SP
15. Witańska Wioletta  III a GIM
16. Wojtysiak Maria  I GIM  
17. Zarzecki Robert I a SP

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Dnia 20.05.2014 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców (sala 30, parter)

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Przewodnicząca: Danuta Jaworska

Wiceprzewodnicząca: Anna Wierzchowska

Członkowie:

Monika Jabłońska

Hubert Krupa

Karina Migacz

Jadwiga Muzińska

Edyta Pawłowska

Grażyna Rzeszotarska

Agnieszka Sawicka

Halina Słowińska

Krzysztof Sołtysiński

Adam Stefaniuk

Rafał Szarow

Sebastian Wierny

Magdalena Zwolińska

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 - zobacz


Wpłata składki na Radę Rodziców Ośrodka

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Ośrodka, służących całej społeczności. Dlatego apelujemy o dokonywanie wpłat składek ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2013/2014 w wysokości rocznej 100 złotych.

Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w szkole.

Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców lub opiekunów, składka może być wnoszona tylko na jedno dziecko lub obniżona na wszystkie dzieci danych rodziców lub opiekunów. 

Składkę można wpłacać:

- w sekretariacie Ośrodka,

- u wychowawcy klasy lub internatu,

- na rachunek bankowy Rady Rodziców

w PKO BP nr konta  17 1020 1156 0000 7802 0007 4690 

z dopiskiem „Składka na rok szkolny 2013/2014, imię i nazwisko dziecka, klasa”.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej -

Gości: 61878
© 2010 Koźmińska

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu