Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej

Sportowe zajęcia pozalekcyjne

Na terenie Internatu prowadzone są różnorodne zajęcia aktywności ruchowej. Wychowankowie korzystając z pomocy nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców jak i instruktorów z zewnątrz mogą rozwijać się poprzez sport podczas następujących zajęć:

W celu ich uatrakcyjnienia nasz Ośrodek współpracuje bądź współpracował z instytucjami, stowarzyszeniami zajmującymi się sportem niepełnosprawnych są to między innymi Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, Stowarzyszenie Orlego Lotu. Obecnie współpracujemy z dwoma pierwszymi. Dla naszych dzieci organizują one imprezy lekkoatletyczne (biegi przełajowe, zawody halowe) i szachowe, a także obozy sportowe (lekkoatletyczne, pływackie, narciarskie, szachowe, warcabowe itp.) i turystyczne - spływy kajakowe, obozy żeglarskie, górskie obozy wędrowne. W obozach młodzieżowych bierze udział wielu wolontariuszy i przewodników rekrutujących się ze szkół masowych, co pozwala niepełnosprawnej młodzieży integrować się i współzawodniczyć z pełnosprawnymi kolegami.

Zajęcia pływackie

„Start” prowadzi zajęcia , gdzie trener Stefan Podmokły kształtuje nie tylko umiejętności pływackie, ale i charaktery zawodników. Co roku wychowankowie nasi uczestniczą w spartakiadach konfrontując się z innymi pływakami. Z ostatnich zawodów medale przywieźli Milena Mazur, Kasia Kleba, Michał Orchowski, Cezary Skrzyński oraz Bartek Kamiński. Ostatnio dołączyła do nich Angelika Biedrzycka. W grupie tej ćwiczy od ośmiu do dziesięciu wychowanków, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie.

Kolejna grupa młodszych dzieci dwa razy w tygodniu uczestniczy w zajęciach rehabilitacyjno-rekreacyjnych na basenie „Inflancka”. Zajęcia prowadzą rehabilitanci ruchu i trenerzy pływania.

Od września 2005 do końca listopada 2005 na basenie „Polna”, stowarzyszenie „CROSS” umożliwiło naszym wychowankom możliwość pływania rekreacyjnego dwa razy w tygodniu po 1 godzinie.

Zajęcia kręglarskie

Prowadzone są od 09.2004 we współpracy z klubem warszawskim stowarzyszenia „CROSS”. Raz w tygodniu przez 1 godzinę nasi wychowankowie ćwiczą bowling na kręgielni Hula Kula. Obecnie w kręgle gra około 15 osób. Do tej pory nasi wychowankowie uczestniczyli w dwóch turniejach bowlingowych. We wrześniu 2004r w turnieju o Puchar Ziemi Łódzkiej oraz w listopadzie 2004 w turnieju o Puchar Prezydenta Częstochowy. Nasi wychowankowie wspomagali drużynę warszawskiego klubu „CROSS”.

Zajęcia taneczne

Szczególną popularnością cieszy się w naszej Szkole taniec sportowy, ponieważ jest to dyscyplina dostępna dla wszystkich osób niewidomych i słabowidzących niezależnie od wieku i kondycji fizycznej. Stanowi również doskonałą formę rehabilitacji. Dla wielu niewidomych i słabowidzących mieszkających w Polsce rywalizacja sportowa jest jedyną formą aktywności życiowej, pozwalającą rozwijać osobowość, wzmacniać siłę charakteru i osiągać sukcesy.

W formie zorganizowanej na terenie Szkoły prowadzone są od kilku lat, a nasi uczniowie uczestniczą w nich od początku ruchu tanecznego niewidomych i słabo widzących to znaczy od 2002r. Ruch ten zorganizowało Stowarzyszenie „CROSS”, ono też pomaga przy zajęciach tanecznych prowadzonych w naszej Szkole. Od początku nasze dzieci trenują Marcin Błażejewski i Dorota Błażejewska, którzy osiągają z nimi sukcesy. Już na pierwszych Mistrzostwach Polski w Tomaszowie Mazowieckim, finalistami byli uczniowie: Joanna Żurawska i Grzegorz Dolecki. Na drugich mistrzostwach do finału oprócz nich doszli Michał Orchowski i Kamila Wróblewska. Sukcesy odnosili też: Łukasz Windolf, Anna Gudalewska, Sylwia Baran, Andżelika Iwaniczko, Mateusz Pawłowski. Na Mistrzostwach Polski w Lublinie Mateusz Pawłowski z Sylwią Baran zajęli pierwsze miejsce w swojej kategorii w tańcach latynoamerykańskich oraz drugie w tańcach standardowych. Na kolejnych mistrzostwach oprócz Mateusza i Sylwii sukces odnieśli Michał Orchowski tańczący z Anną Meyer.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Są to zajęcia prowadzone przez wychowawców w grupach internatowych w ramach kształtowania sfery zdrowotnej wychowanków. Do zajęć tych należą też, zajęcia na siłowni. Uczniowie nasi brali też udział w imprezach lekko atletycznych organizowanych przez „CROSS” w 2002 i 2003 roku. W latach 2005- 2007 uczniowie z naszego Ośrodka brali udział w programie „Aktywny Start” współfinansowanym przez EFS a organizowanym przez Stowarzyszenie „CROSS”. Oprócz zająć sportowych wychowankowie uczestniczyli w zajęciach z szeroko rozumianej turystyki.

dodane przez: administrator 23.08.2008 16:09:37, wyświetlane 1714 razy

Strona Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej
00-448 Warszawa ul. Koźmińska 7
Kontakt techniczny -
Skrypt wykonał się w0.0027sekund
SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu