Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej
budynek internatu

Witamy w Internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabowidzących w Warszawie. Internat jest częścią naszej placówki. Pełni funkcje opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży spoza Warszawy. W chwili obecnej przebywa w nim 85 wychowanków. Podzieleni są oni na dziewięć grup pod względem płci i wieku. Posiadamy dobre warunki lokalowe - w internacie jest 19 pomieszczeń mieszkalnych dostosowanych do specyficznych potrzeb naszych wychowanków. Każda grupa ma do dyspozycji co najmniej dwie sale wyposażone oprócz mebli w pomoce optyczne potrzebne słabo widzącym w nauce. Do dyspozycji wychowanków na każdym piętrze są łazienki z pełnym węzłem sanitarnym.

Czas wolny od nauki szkolnej wypełniany jest przez zajęcia wychowawcze, integracyjne, rehabilitacyjne, sportowe, plastyczne, kulinarne, psychologiczne. Tak duża ich różnorodność, dostosowanie do możliwości wychowanków, pozwala każdemu z nich na harmonijny rozwój psychofizyczny.

Wygląd internatu - galerie

dodane przez: administrator 23.08.2008 16:09:37, wyświetlane 2096 razy

Strona Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej
00-448 Warszawa ul. Koźmińska 7
Kontakt techniczny -
Skrypt wykonał się w0.0018sekund
SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu