Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej

Terapia pedagogiczna

W naszym ośrodku prowadzimy terapię pedagogiczną. Podstawowym jej celem jest usprawnianie, stymulowanie i korygowanie opóźnionych funkcji percepcyjno-motorycznych, niezbędnych w procesie czytania, pisania i liczenia. Na dalszym etapie konieczna jest rekonstrukcja systemu wiadomości i umiejętności szkolnych ucznia.

Specjalistycznymi zajęciami objęci są uczniowie z młodszych klas szkolnych.

Na podstawie analizy diagnoz pedagogicznych opracowywane są indywidualne programy nauczania, dostosowane do możliwości i ograniczeń poszczególnych słabo widzących uczniów.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w parach w formie gier dydaktycznych, które wyciszają emocjonalnie i rozwijają myślenie matematyczne.

Terapia pedagogiczna to praca długotrwała i żmudna, ale często przynosi pozytywne wyniki i poprawę w funkcjonowaniu dzieci słabo widzących jako uczniów.

dodane przez: administrator 23.08.2008 16:09:37, wyświetlane 909 razy

Strona Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej
00-448 Warszawa ul. Koźmińska 7
Kontakt techniczny -
Skrypt wykonał się w0.0019sekund
SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu