Apteka

Nabór do szkół w roku szkolnym 2023/24


Szczegółowe informacje na temat terminów naboru do szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie na rok szkolny 2023/24 znajdują się w zakładkach szkół.

Terminy zostały ustalone w związku z organizacją roku szkolnego 2023/2024 w szkołach i placówkach specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Jeśli szkoła lub placówka dysponuje wolnym miejscem uczeń (wychowanek) może być przyjęty także poza terminem określonym w harmonogramie. O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły lub placówki. Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z sekretariatem SOSW poprzez:
E-MAIL:
TELEFONICZNIE: (22) 621 68 61
w godzinach 8:00-16:00 (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK).SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 51

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NR CXXXVI

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA

SZKOŁA BRANŻOWA
II STOPNIA

SITEMAP Polityka prywatności Polityka zwrotów Regulamin sklepu