DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 8


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 8 - IM ZOFII GALEWSKIEJ ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R.
O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ STRONA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 8.

 • DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:
 • DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI:

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Z POWODU NIEZGODNOŚCI LUB WYŁĄCZEŃ WYMIENIONYCH PONIŻEJ.


TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • BRAK MOŻLIWOŚCI PREZENTACJI TREŚCI W WYBRANYM UKŁADZIE PIONOWYM LUB POZIOMYM
 • BRAK MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA DANYCH ALTERNATYWNYMI SPOSOBAMI NIŻ WYKORZYSTANIE KLAWIATURY
 • BRAK OBSŁUGI PRZEZ URZĄDZENIA MOBILNE

WYŁĄCZENIA

 • NIE DOTYCZY

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • ZA ROZPATRYWANIE UWAG I WNIOSKÓW ODPOWIADA: MICHAŁ ŚWIDERSKI.
 • E-MAIL: [email protected]
 • TELEFON: 226291610

KAŻDY MA PRAWO:

 • ZGŁOSIĆ UWAGI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY LUB JEJ ELEMENTU,
 • ZGŁOSIĆ ŻĄDANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY LUB JEJ ELEMENTU,
 • WNIOSKOWAĆ O UDOSTĘPNIENIE NIEDOSTĘPNEJ INFORMACJI W INNEJ ALTERNATYWNEJ FORMIE.

ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:

 • DANE KONTAKTOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ,
 • WSKAZANIE STRONY LUB ELEMENTU STRONY, KTÓREJ DOTYCZY ŻĄDANIE,
 • WSKAZANIE DOGODNEJ FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI, JEŚLI ŻĄDANIE DOTYCZY UDOSTĘPNIENIA W FORMIE ALTERNATYWNEJ INFORMACJI NIEDOSTĘPNEJ.

ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA POWINNO NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU 7 DNI. JEŚLI W TYM TERMINIE ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ALBO ZAPEWNIENIE DOSTĘPU W ALTERNATYWNEJ FORMIE NIE JEST MOŻLIWE, POWINNO NASTĄPIĆ NAJDALEJ W CIĄGU 2 MIESIĘCY OD DATY ZGŁOSZENIA.


SKARGI I ODWOŁANIA

NA NIEDOTRZYMANIE TYCH TERMINÓW ORAZ NA ODMOWĘ REALIZACJI ŻĄDANIA MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORUJĄCEGO POCZTĄ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES:

 • ORGAN NADZORUJĄCY: DYREKTOR SOSW NR 8
 • ADRES: UL. KOŹMIŃSKA 7 00-448 WARSZAWA
 • E-MAIL: [email protected]
 • TELEFON: 226291610

SKARGĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ RÓWNIEŻ DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Budynek SOSW nr 8, ul. Rzymowskiego 36,
02 – 697 Warszawa


Sposób dojazdu


Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Rzymowskiego i Wilanowskiej. Budynek stoi wzdłuż ulicy Orzyckiej.
Dojście piesze jest od ulicy Orzyckiej. Przejścia dla pieszych od Rzymowskiego posiadają sygnalizację świetlną, przejście dla pieszych od ul. Wilanowskiej posiada sygnalizację świetlną. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Warszawa Służewiec znajduje się w odległości ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 50 m: Rondo Unii Europejskiej oraz Cybernetyki.
Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 50 m: Rondo Unii Europejskiej.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (dysponujemy 3 takimi miejscami) znajduje się na terenie SOSW nr 8, wjazd od ulicy Orzyckiej.

Wejście do budynku i strefa obsługi
Wejście do Szkoły jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Orzyckiej - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i nie jest dostępne dla osób na wózku (wejście do budynku schodami z chodnika). Sekretariat znajduje się na parterze budynku.
Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody z parteru na wyższe kondygnacje służą wyłącznie uczniom i pracownikom.
W lokalu nie ma wind i oznaczeń brajlowskich.
Do sekretariatu szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym. Możliwe jest również skorzystanie z tłumacza migowego, po wcześniejszym umówieniu.

SITEMAP