Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących nr 8
im. dr Zofii Galewskiej


UL. KOŹMIŃSKA 7
00-448 WARSZAWA
(22) 629 16 10 - CENTRALA


Szukasz więcej informacji? Kliknij tutaj!

AKTUALNOŚCI

PUNKT KONSULTACYJNY

WCZESNE WSPOMAGANIE

SZKOŁY

INTERNAT

REWALIDACJA

KONTAKT


wyniki
ŚWIADCZENIA SOCJALNE
×

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 28.01.2021R.

OD 28.01.2021 R.
PLACÓWKA ZAWIESZA ZAJĘCIA STACJONARNE W
KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, LO I SZKOLE BRANŻOWEJ. DLA UCZNIÓW KAS I-III ORAZ KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I REWALIDACYJNE W FORMIE STACJONARNEJ.


ZARZĄDZENIE

Z POWAŻANIEM
BEATA KOTOWSKA
DYREKTOR