Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących nr 8
im. dr Zofii Galewskiej


UL. KOŹMIŃSKA 7
00-448 WARSZAWA
(22) 629 16 10 - CENTRALA


Szukasz więcej informacji? Kliknij tutaj!

AKTUALNOŚCI

PUNKT KONSULTACYJNY

WCZESNE WSPOMAGANIE

SZKOŁY

INTERNAT

REWALIDACJA

KONTAKT


wyniki
ŚWIADCZENIA SOCJALNE
×

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 18.01.2021R.

OD 18.01.2021 R.
PLACÓWKA ZAWIESZA ZAJĘCIA STACJONARNE W
KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, LO I SZKOLE BRANŻOWEJ.


ANEKS

Z POWAŻANIEM
BEATA KOTOWSKA
DYREKTOR