Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących nr 8
im. dr Zofii Galewskiej


UL. KOŹMIŃSKA 7
00-448 WARSZAWA
(22) 629 16 10 - CENTRALA


Szukasz więcej informacji? Kliknij tutaj!


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

AKTUALNOŚCI

PUNKT KONSULTACYJNY

WCZESNE WSPOMAGANIE

SZKOŁY

INTERNAT

REWALIDACJA

KONTAKT


wyniki
ŚWIADCZENIA SOCJALNE