Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących nr 8
im. dr Zofii Galewskiej


UL. KOŹMIŃSKA 7
00-448 WARSZAWA
(22) 629 16 10 - CENTRALA


Szukasz więcej informacji? Kliknij tutaj!


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

AKTUALNOŚCI

PUNKT KONSULTACYJNY

WCZESNE WSPOMAGANIE

SZKOŁY

INTERNAT

REWALIDACJA

KONTAKT


wyniki
ŚWIADCZENIA SOCJALNE
×

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 9.04.2021R.

W DNIACH OD 12.04.2021 R. DO 18.04.2021 R.
PLACÓWKA ZAWIESZA ZAJĘCIA STACJONARNE W:
- KLASACH IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
- LO,
- SZKOLE BRANŻOWEJ.

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I REWALIDACYJNE W FORMIE STACJONARNEJ. 3. ORGANIZUJE SIĘ ZAJĘCIA STACJONARNE DLA UCZNIÓW KLASY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DNIACH 14.04 – 16.04.2021 R.


ZARZĄDZENIE

Z POWAŻANIEM
BEATA KOTOWSKA
DYREKTOR

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI