Aktualności

Wykaz uczelni wyższych,
na których kształcą się nasi absolwenci z lat 2007-2012

APS WARSZAWA - 7 OSÓB
UNIWERSYTET WARSZAWSKI – 7 0SÓB
UKSW - 3 OSOBY
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA - 3 OSOBY
UNIWERSYTET MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – 2 OSOBY
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA - 1 OSOBA
POLITECHNIKA RADOMSKA - 1 OSOBA
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (ŁÓDŹ) - 1 OSOBA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI – 1 OSOBA
UNIWERSYTET WARMIŃSKO–MAZURSKI - 1 OSOBA
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (BIAŁYSTOK) – 1 OSOBA
WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI W SPORCIE - 1 OSOBA
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA - 1 OSOBA
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA (ŁÓDŹ) - 1 OSOBA
WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ - 1 OSOBA

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 107106
© 2010 Koźmińska