Kontakt

Osobą odpowiedzialną za kontakty z absolwentami jest pani Jolanta Szuba.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa
(22) 629 16 10 - centrala
(22) 621 68 44 - sekretariat
www.kozminska.edu.pl

sekretariat@kozminska.edu.pl

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 107106
© 2010 Koźmińska