Informacje dla rodziców
 
 WYKAZ  SOBÓT  I  NIEDZIEL  WYJAZDOWYCH  ORAZ  DNI  WOLNYCH 
W II SEMESTRZE  ROKU SZK. 2017/2018
 
       

LUTY:                 

3-4.02.2018r.

17-18.02.2018r

MARZEC:  

3-4.03.2018r.

17-18.03.2018r.

KWIECIEŃ:                

28.03-3.04.2018r. (Wielkanoc)

14-15.04.2018r.

28-29.04.2018r.

MAJ:                 

5-6.05.2018r.

19-20.05.2018r.

CZERWIEC:               

31.05-3.06.2018r. (Boże Ciało)

22.06.2018. Zakończenie roku szkolnego

               

 
 WYKAZ  SOBÓT  I  NIEDZIEL  WYJAZDOWYCH  ORAZ  DNI  WOLNYCH 
W I SEMESTRZE  ROKU SZK. 2017/2018
 
      

WRZESIEŃ:                 

16  - 17.09.2017r.

30.09. - 1.10.2017r.

PAŹDZIERNIK:  

14 - 15.10.2017r.

28 – 29.10.2017r.

LISTOPAD:                  

11 – 12.11.2017r.

25 – 26.11.2017r.

GRUDZIEŃ:                 

9 - 10.12.2017r.

23 – 31.12.2017r. (Boże Narodzenie)

STYCZEŃ:                   

15 – 28.01.2017r. – ferie zimowe

              

Wyjazdowe soboty, niedziele, święta
II półrocze 2016/2017

 

LUTY: 

13 – 26. 02. 2016r. – ferie zimowe

MARZEC: 

11 – 12. 03. 17r.

 

25 - 26. 03. 17r.

KWIECIEŃ: 

13 – 18. 04. 17r. – Wielkanoc

 

29 – 30. 04. 17r.

MAJ: 

1 maja, 3 maja

 

2, 4, 5. 05. 17r. dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

6 – 7. 05. 17r.

 

20 - 21. 05. 17r.

CZERWIEC: 

3 – 4. 06. 17r.

 

15 – 18. 06. 17r. – Boże Ciało

 

23. 06. – zakończenie roku szkolnego

 

 WYKAZ  SOBÓT  I  NIEDZIEL  WYJAZDOWYCH  ORAZ  DNI  WOLNYCH  W I SEMESTRZE  ROKU SZK. 2016/2017

 

WRZESIEŃ:                 

10 – 11.09.2016r.

 

24 – 25.09.2016r.

 

PAŹDZIERNIK:  

15   -  16.10.2016r.

 

29.10 – 1.11.2016r.

 

LISTOPAD:                  

11 – 13.11.2016r.

 

GRUDZIEŃ:                 

3 – 4.12.2016r.

 

23 – 31.12.2016r. (Boże Narodzenie)

 

STYCZEŃ:                   

6 – 8.01.2017r.  

 

21 – 22.01.2017r.

 

LUTY:                                   

11 – 26.02.2016r. (ferie zimowe)

Warszawa, 5.04.2016r.

 Zmiana stawek zywieniowych od maja 2016r

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słąbowidzących Nr 8 w Warszawie informuje, że  od dnia 1 maja 2016r. ulegnie zmianie koszt dziennego wyżywienia dla uczniów  Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

I. Dla uczniów Szkoły Podstawowej dzienna stawka żywieniowa będzie wynosiła 10,00 zł (dziesięć złotych), w tym:

 

I śniadanie

2,00 zł

II śniadanie

1,50 zł

obiad

4,00 zł

kolacja

3,00 zł

 

 

 

 

 

II. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dzienna stawka żywieniowa będzie wynosiła 13,00 zł (trzynaście złotych), w tym:

 

I śniadanie

3,00 zł

II śniadanie

1,50 zł

obiad

5,50 zł

kolacja

3,00 zł

 

 

 

 

 

III. Dzienna stawka żywieniowa dla uczniów Gimnazjum nie zmieni się i będzie wynosiła 12,00 zł (dwanaście złotych).

Warszawa, 24.07.2015r.

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W INERNACIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Od  roku szkolnego 2015/2016 nastąpi zmiana we wnoszeniu opłat za wyżywienie w internacie.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł (śniadanie - 2,50zł, II śniadanie  - 1,50 zł, obiad 5 zł, kolacja 3,0zł). Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona będzie  od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.

Opłatę stałą za wyżywienie trzeba będzie wnieść  z góry, do 28 dnia  każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc pobytu dziecka w internacie; za wrzesień 2015r.  - płatność do 4.09.2015r.

Wpłat można będzie dokonywać osobiście w kasie szkoły lub przelewem na konto bankowe numer: 53  1030 1508 0000 0005 5012 9086 z dopiskiem „za wyżywienie w internacie –miesiąc,  imię i nazwisko ucznia”.            

Rozliczenie posiłków odwołanych  przez rodziców ucznia, z powodu nieobecności, nastąpi w każdym następnym miesiącu.

W przypadkach, gdy rodzic/opiekun prawny ucznia zgłosi nieobecności w ściśle określonych dniach miesiąca przed dokonaniem opłaty za dany miesiąc, zostanie ona pomniejszona o kwotę za odwołane posiłki.

W przypadku nieobecności  rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do telefonicznego odwołania posiłków:

- dzień wcześniej ( do godziny 14.00) – odwołanie śniadania, II śniadania, obiadu, kolacji

- w dniu rezygnacji do godz. 9.00 – odwołanie  obiadu i kolacji (w tym dniu); odwołanie śniadania i II śniadania w dniu rezygnacji jest niemożliwe.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniowie ponoszą koszty nie odwołanych posiłków.

Koszt żywienia  w internacie za miesiąc wrzesień (po odliczeniu obowiązkowych weekendów wyjazdowych): 306zł (trzysta sześć zł).

Koszty żywienia  w internacie w kolejnych miesiącach (po odliczeniu obowiązkowych weekendów wyjazdowych i innych dni wolnych od nauki) zostaną podane na początku roku szkolnego.

 

kierownik internatu
Grażyna Hayn-Karcz

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej - k.domanska@kozminska.edu.pl

Gości: 87177
© 2010 Koźmińska