Informacje dla rodziców

WYKAZ  SOBÓT  I  NIEDZIEL  WYJAZDOWYCH  ORAZ  DNI  WOLNYCH   
W II PÓŁROCZU  ROKU SZK. 2018/2019 

 

LUTY: 
do 10.02.19r. ferie zimowe 
23 – 24.02.19r.  

MARZEC: 
9 - 10.03.19r. 
23 - 24.03.19r. 

KWIECIEŃ: 
6 – 7.04.19r. 
18 – 23.04.19r. przerwa świąteczna 

MAJ: 
1 - 5.05.19r. 
18 – 19.05.19r.  

CZERWIEC: 
1 – 2.06.19r. 
21.06.19r. – koniec roku szk.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 105493
© 2010 Koźmińska