Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
ul. Koźmińska 7
00-448 Warszawa
(22) 629 16 10 - centrala
(22) 621 68 44 - sekretariat
(22) 621 07 26 - dyrektor
(22) 802 81 37 - budka telefoniczna w internacie
www.kozminska.edu.pl
sekretariat@kozminska.edu.pl

53 1030 1508 0000 0005 5012 9086 - numer konta bankowego, na które można wpłacać darowizny


Wyświetl większą mapę

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 94842
© 2010 Koźmińska