Kontakt

Program działań Szkolnego Ośrodka Kariery będzie realizowany poprzez:

- zamieszczanie materiałów na stronie internetowej ośrodka;
- prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na wybranych godzinach lekcyjnych w poszczególnych klasach;
- realizację tych tematów na lekcjach przedsiębiorczości;
- udostępnianie odpowiednich materiałów informacyjnych w bibliotece szkolnej i prezentowanie wybranej ich części w postaci gazetki ściennej;
- spotkania indywidualne dla osób zainteresowanych (uczniów, rodziców i wychowawców) z psychologiem szkolnym (po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę osobiście lub pod numerem telefonu: 22/621-68-44 wew. 113).

ZAPRASZAMY!!!

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej - k.domanska@kozminska.edu.pl

Gości: 88549
© 2010 Koźmińska