Kontakt

Program działań Szkolnego Ośrodka Kariery będzie realizowany poprzez:

- zamieszczanie materiałów na stronie internetowej ośrodka;
- prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na wybranych godzinach lekcyjnych w poszczególnych klasach;
- realizację tych tematów na lekcjach przedsiębiorczości;
- udostępnianie odpowiednich materiałów informacyjnych w bibliotece szkolnej i prezentowanie wybranej ich części w postaci gazetki ściennej;
- spotkania indywidualne dla osób zainteresowanych (uczniów, rodziców i wychowawców) z psychologiem szkolnym (po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę osobiście lub pod numerem telefonu: 22/621-68-44 wew. 113).

ZAPRASZAMY!!!

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 104164
© 2010 Koźmińska