Aktualności

ZASADY REKRTACJI UCZNIÓW DO I KLASY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2017/18

 

 1. Składanie dokumentów - do 14.04.2017r.
    * w  szczególnych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia ucznia poza wyżej wymienionym terminem

 

2. Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej – zobacz

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że dziecko oczekuje na wydanie orzeczenia.

• Podanie o przyjęcie do internatu (dla uczniów spoza Warszawy)

 

3. Szkoła nie prowadzi elektronicznej rekrutacji. Prosimy o osobiste składanie dokumentów w sekretariacie ośrodka w godzinach 8-16.

 

4. Dla kandydatów do szkoły podstawowej prowadzimy indywidualne konsultacje
z psychologiem i pedagogiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

 

Szanowni Rodzice,

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, zaprasza Rodziców uczniów szkół warszawskich na konferencję ,,Dobra szkoła – reforma edukacji”, która odbędzie się dn. 30.11.2016r. (środa) o godz. 16.00 w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie.

W programie spotkania: prezentacja MEN dotycząca reformy oświaty, dyskusja.

Planowany czas spotkania: 1-1,5 godz.

                                                                                                                                               Warszawa, 18.11.2016r.

 

Zmiany w edukacji – o czym powinni wiedzieć rodzice i uczniowie?

Jaka jest dzisiejsza szkoła?

• O jakości polskiej edukacji, w dużej mierze, świadczą sukcesy uczniów: coraz lepsze wyniki w międzynarodowym sprawdzianie piętnastolatków PISA, laury w międzynarodowych konkursach i olimpiadach, zdawalność absolwentów na prestiżowe kierunki studiów, w Polsce i na świecie. Ostatnie sukcesy polskich uczniów w badaniach PISA zwróciły uwagę całego świata edukacyjnego.[i]

• Zmiany w edukacji, jak w każdej innej dziedzinie życia, są potrzebne. Ale nie wolno ich wprowadzać naprędce – muszą być przemyślane, przyjazne dzieciom, dobrze przygotowane.

• Obecna struktura naszego systemu kształcenia nie wymaga nagłej zmiany. Jeśli chcemy jej dokonać, to przede wszystkim powinna wynikać z nowych idei programowych, potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz zdiagnozowanych problemów; nigdy odwrotnie.

• Wiele gimnazjów może się poszczycić tworzonym przez kilkanaście lat cennym dorobkiem programowym i wychowawczym. Nie wolno go niszczyć w imię politycznych stricte interesów. 

Co nas czeka?

• Chaos programowy wynikający z braku gruntownie przemyślanej podstawy programowej na dwanaście lat nauki. Nie da się jej stworzyć naprędce, w kilka miesięcy. Podobnie podręczników, pomocy dydaktycznych itp.

• Uczniowie trzech roczników (od obecnej pierwszej klasy gimnazjum począwszy) znajdą się w dwóch równoległych tokach nauczania – po gimnazjum i po ósmej klasie, co wymusi konieczność wprowadzenia tymczasowych rozwiązań programowych, innych niż docelowa podstawa programowa realizowana przez młodszych kolegów, z którymi będą zdawać maturę.

• „Spotkanie się” absolwentów ostatniego rocznika gimnazjalnego i ósmej klasy szkoły podstawowej w 2019 roku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, oznacza dwukrotnie większą konkurencję w walce o miejsce, zwłaszcza w tych najbardziej obleganych. Dodatkowo, likwidacja obecnego sprawdzianu po szkole podstawowej i niepewne losy egzaminu po gimnazjum, stawiają pod znakiem zapytania przejrzystość kryteriów przyjęć do tych placówek.

• Skrócenie o rok, z dziewięciu do ośmiu lat, cyklu kształcenia ogólnego – niezwykle ważnego dla rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, co w konsekwencji grozi zmniejszeniem szans edukacyjnych zwłaszcza najsłabszych uczniów.

• Wcześniejszy, mniej przemyślany wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, bardziej uzależniony od społeczno-ekonomicznych warunków życia rodziny młodego człowieka niż jego talentów i aspiracji.

• Kłopoty związane z ewentualnym brakiem promocji uczniów ostatniej klasy likwidowanego gimnazjum. W dotychczasowych propozycjach nie ma ścieżki umożliwiającej jej powtórzenie. W efekcie będzie to oznaczać przymusowy powrót do szkoły podstawowej, którą się już ukończyło…

• Skazanie trzeciego rocznika gimnazjalistów na „bycie najstarszym” w ośmioklasowej szkole podstawowej, co dotkliwie zaburzy proces wychowania społecznego.

• Odebranie obecnym uczniom szkół podstawowych szansy nauki w nowym środowisku, w wymarzonym gimnazjum.

• Znaczące zmniejszenie liczby godzin powszechnej nauki drugiego języka obcego i przedmiotów przyrodniczych, co młodzieży, zwłaszcza dorastającej w trudnych warunkach społeczno-ekonomicznych, utrudni konkurencję z rówieśnikami ze świata

• Brak stabilnej kadry – część nauczycieli będzie musiała „uzupełniać” etat w różnych szkołach.

• Słabsze przygotowanie nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. To proces wieloletni i kosztowny. Nie jest możliwe zakończenie go do początku nowego roku szkolnego. Oznacza to, że niezbędne kompetencje nauczyciele zdobywać będą „w boju”, co niewątpliwie odbije się na jakości procesu dydaktycznego przynajmniej kilku pierwszych roczników zapowiadanych zmian.

• Obniżenie jakości kształcenia i wychowania związane z nieuchronnym rozpadem doświadczonych zespołów pedagogicznych przygotowanych do pracy z nastolatkami i, w konsekwencji, utrata wielu idei, pomysłów, projektów wypracowanych w gimnazjach.

• Nieunikniony przy takiej skali i tempie zmian chaos organizacyjny, wynikający z konieczności przekształcania w ekspresowym trybie szkół, zmiany ich obwodów, siedzib, gruntownych niekiedy adaptacji dotąd użytkowanych pomieszczeń.

• Sytuacje (również nie do uniknięcia), w których nauka będzie się odbywać dosłownie na „placu budowy”, wymuszone koniecznością dostosowania obecnej infrastruktury do potrzeb innych użytkowników. Procesu tego nie da się zamknąć w perspektywie kilku miesięcy, do września 2017 roku. Na przeprowadzenie tych kosztownych zmian trzeba znaleźć środki finansowe. Koszty adaptacji bazy oświatowej do nowej struktury, np. tworzenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych czy przystosowania budynków gimnazjów dla najmłodszych uczniów będą duże. To pieniądze podatników, które można by wydać znacznie sensowniej, również na dofinansowanie atrakcyjnych projektów edukacyjnych.

• Pogłębienie deficytu miejsc w przedszkolach, co w pierwszej kolejności dotknie przyszłoroczne trzylatki, a będzie konsekwencją podwyższenia wieku obowiązku szkolnego i przedłużenia o rok edukacji i opieki przedszkolnej (w przedszkolu będą cztery roczniki dzieci), połączone z koniecznością wprowadzenia kolejnych dwóch roczników do szkół podstawowych, niekiedy w miejsce działających tam oddziałów przedszkolnych.

-----------------------------------------

[i] Wśród sukcesów można wymienić m.in. czwarte miejsce polskich uczniów w Unii Europejskiej tuż za rówieśnikami z Holandii, Estonii i Finlandii w zakresie umiejętności matematycznych w 2012. Polska jest jedynym krajem europejskim, który tak znacznie poprawił wyniki. Uczniowie lepiej rozwiązują zadania dotyczące rozumowania i argumentacji. W matematyce w 2012 r. najlepszych uczniów polskich było aż 16,7% (w 2009 r. – 10,4%), w naukach przyrodniczych było ich 10,8% (w 2009 r. – 7,6%), a w czytaniu – 10,2% (w 2009 r. – 7,2%). Zmniejszyła się także grupa najsłabszych uczniów - w zakresie matematyki to 14,4% (w 2009 r. było to 20,5% ), w zakresie rozumowania naukowego w przedmiotach przyrodniczych – 9% (w 2009 r. – 13,1%), a w zakresie czytania – 10,6% (w 2009 r. – 15%). Tym samym polski system edukacji już w 2012 roku zrealizował cel postawiony przed całą Unią Europejską, zakładający, że w 2020 roku wskaźnik ten będzie niższy niż 15 %.

Więcej informacji i komentarzy m.in. na stronach www:

http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa-2015

http://www.ibe.edu.pl/pl/kontakt/381-przemoc-w-polskiej-szkole-jak-naprawde-wyglada

http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-szkole

http://www.warszawskieforumoswiatowe.pl/index.php?site=hsite&id=49

https://www.facebook.com/Rodzice-przeciwko-reformie-edukacji-883885225080636/?fref=ts

https://www.facebook.com/ZatrzymacEdukoszmar/

https://oko.press/uzasadnienie-likwidacji-gimnazjow-opiera-sie-manipulacji-badaniami/

http://wyborcza.pl/1,75398,20790099,polonisci-przeciw-zmianom-w-edukacji-apeluja-do-anny-zalewskiej.html

 

DZIEŃ OTWARTY

Dnia 25.03.2014 r. o godzinie 17.00 odbędzie się dzień otwarty dla Rodziców

 

UWAGA RODZICE

Z dniem 31 marca 2014 roku tracą ważność zaświadczenia (legitymacje) uprawniające do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie, wystawiane przez nasz Ośrodek dla opiekunów dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
Od dnia 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe zaświadczenia, które należy odebrać z sekretariatu Ośrodka. Tylko nowe zaświadczenia są ważnym dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy podróżują z uprawnionymi po niego, lub po jego odwiezieniu, z miejsca zamieszkania do placówki. Ważność powyższego dokumentu uzyskuje się tylko w przypadku Rejestracji zaświadczenia w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.
W celu skorzystania z przysługującej ulgi po dniu 1 kwietnia br. – opiekun dziecka niepełnosprawnego musi zarejestrować zaświadczenie jeszcze przed wyżej wymienioną datą (tj. przed 1 kwietnia).
Druki zaświadczenia dostępne są również w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, na stronach Zarządu Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta.

PODSTAWA PRAWNA:
- Zarządzenie nr 4976/2013 - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
- Załącznik do Uchwały Nr LVI/1584/2013 - Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013 r. (z późn. zm.) §1 pkt. 6.

 

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 96933
© 2010 Koźmińska