Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Rzecznika Praw Uczniaw
SOSW dla Dzieci Słabowidzących Nr 8 w Warszawie
pełni pedagog szkolny p. Elżbieta Bodziakowska

Rzecznik Praw Ucznia
1. Czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych, Statutu Ośrodka, Konwencji o Prawach Dziecka oraz praw dziecka zawartych w Konstytucji RP.
2. Podejmuje działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności.
3. Reprezentuje interesy uczniów przed radą pedagogiczną oraz dyrektorem placówki.
4. Podejmuje interwencje w razie naruszenia podstawowych praw ucznia.

Środki działania Rzecznika Praw Ucznia
-
Załatwianie indywidualnych skarg.
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw ucznia.
- Współpraca ze specjalistami.
- Podejmowanie działań na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli.

Pamiętaj!
- Nie jesteś sam!
- Możesz liczyć na dyskrecję i pomoc!
      1. Jeżeli masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać…
      2. Uważasz, że jesteś niesprawiedliwie traktowany…
      3. Nie możesz dogadać się z innymi (kolegą, nauczycielem, rodzicem)…
      4. Uważasz, że twoje prawa zostały naruszone…

Przyjdź. Jestem do twojej dyspozycji codziennie w godzinach pracy pedagoga.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 105490
© 2010 Koźmińska