O nas

Z ŻYCIA SZKOŁY

Wewnętrzna praktyka zawodowa

Każda klasa ma 2 razy po 5 godzin tygodniowo zajęć praktycznych z zakresu technologii gastronomicznej w nowoczesnych i dobrze wyposażonych w ciągi technologiczne pracowniach. Pod okiem nauczyciela technologii oraz tyflopedagoga uczniowie rozwijają swój kunszt kucharski poprzez poznawanie nowych potraw z kuchni polskiej oraz innych narodowości. Wszystkie prace wykonują samodzielnie, przygotowując się w ten sposób do egzaminu zawodowego.

Zobacz zdjęcia

 

Zewnętrzna praktyka zawodowa

Zgodnie z programem nauczania każda klasa ma zaplanowane w kolejnych latach cyklu nauczania 3 tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych. Odbywają się one na terenie całej Polski. Na praktykę uczniowie wyjeżdżają wraz z opiekunem (nauczycielem przedmiotu – tyflopedagogiem). W roku szkolnym 2010/2011 klasa I odbyła praktyki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zem-Tourist” w Pustkowiu k/Rewala.

Podczas praktyk w zakładach gastronomicznych uczniowie pogłębiają zdobytą wiedzę oraz lepiej poznają pracę kucharza. Przygotowują się tym samym do samodzielnej pracy w zawodzie.

Zobacz zdjęcia

 

Wyjazdy i wycieczki

Wychowawcy oraz cała kadra pedagogiczna starają się, aby młodzież brała udział w wyjazdach doszkalających warsztat pracy ucznia oraz rozwijających jego zainteresowania.

W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 uczniowie ZSZ uczestniczyli w:

projekcie Unijnym  Grundtvig workshop: "Enable Food for thought", który odbył się we Włoszech w miejscowości Poggio Mirteto. W projekcie wzięli udział: Polacy, Szwedzi, Litwini, Łotysze, Słowacy i Włosi. Młodzież wraz z opiekunem była w Poggio Mirteto  siedem dni.

Celem projektu była integracja pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy. Trudności komunikacyjne nie stanowiły przeszkody, gdyż liczyły się przede wszystkim chęci. Był to ciekawy wyjazd dający wszystkim wiele satysfakcji i radości. Przyczynił się on do nawiązania wielu międzynarodowych przyjaźni.

 

Targach EuroGastro 2011 odbywających się w Warszawie przy ul. Marsa. Dzięki uczestnictwie w targach gastronomicznych uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnego wyposażenia zakładów gastronomicznych i poszerzenia swoich wiadomości o nowościach kulinarnych.

Targach cukierniczych Expo Sweet 2012 odbywających się w Warszawie przy ul. Marsa. Poznanie zagadnień z dziedziny pokrewnej, jakim jest cukiernictwo, stwarza możliwość efektywniejszej pracy kucharza, gdyż dobry kucharz i ugotuje, i upiecze. Zobaczenie sprzętu cukierniczego oraz piekarniczego a także zapoznanie się z ciekawostkami technologicznymi tego działu pozwala szerzej spojrzeć na pracę na stanowisku kucharza.

Wychowawcy klas dbają o to, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo w towarzystwie swoich kolegów, dlatego też organizują wiele wyjazdów integracyjnych. W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 uczniowie klas ZSZ wzięli udział w:

9-dniowej wycieczce (współorganizowanej z inną szkołą gastronomiczną) do miejscowości Obzor w Bułgarii. Chwile spędzone na zwiedzaniu oraz dzieleniu się różnymi informacjami przyczyniły się do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

Zobacz zdjęcia

5-dniowej wycieczce (integrującej klasy zawodowe naszej szkoły) do Krakowa. Gościliśmy w szkole dla słabo słyszących. Spędzaliśmy czas na spacerach po mieście oraz pływaniu w basenie. Miło spędzone chwile pomogły w integracji obu klas pierwszych.

A w chwili wolnej od nauki uczniowie potrafią przygotować sobie „małe co nieco”.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej - k.domanska@kozminska.edu.pl

Gości: 87177
© 2010 Koźmińska