Kółko szachowe

KÓŁKO SZACHOWE

Od wielu lat działa w naszym ośrodku kółko szachowe. Jego opiekunem jest p. Tomasz Dybicz.

Uczestnicy ćwiczą pod kierunkiem p. Adama Umiastowskiego – trenera ze stowarzyszenia CROSS. Początkujący szachiści od podstaw uczą się gry w szachy, bardziej zaawansowani doskonalą swoje umiejętności. Uczestniczą w organizowanych w ramach koła turniejach szachowych, biorą też udział w organizowanych w naszym ośrodku Szachowych Mistrzostwach Polski Niewidomych i Słabo Widzących Juniorów.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz. 19:00 – 21:00.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej - k.domanska@kozminska.edu.pl

Gości: 87177
© 2010 Koźmińska