Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym

ul. Koźmińska 7
00-448 Warszawa

tel. (22) 629 16 10
e-mail: fundacja@kozminska.edu.pl

NIP: 7010293013

REGON: 142840916
KRS: 0000376289

BANK PEKAO SA ODDZIAŁ W WARSZAWIE
47 1240 1037 1111 0010 3900 3697

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 107105
© 2010 Koźmińska