Zajęcia logopedyczne

Przedmiotem zajęć logopedycznych jest komunikacja językowa (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu – porozumiewanie.

Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia i pragnienia.

Do zadań terapii logopedycznej należą:

• kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej
• stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
• doskonalenie wymowy ukształtowanej
• ćwiczenie praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy
• usprawnianie techniki czytania i pisania
• kształtowanie twórczej aktywności (rymowanki, rebusy, zagadki)

Każde dziecko w naszym ośrodku jest diagnozowane pod kątem zaburzeń mowy i kwalifikowane w razie potrzeby na indywidualne zajęcia.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 105490
© 2010 Koźmińska