Dokumenty

ZASADY REKRTACJI UCZNIÓW DO I KLASY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2017/18

 

 1. Składanie dokumentów - do 14.04.2017r.
    * w  szczególnych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia ucznia poza wyżej wymienionym terminem

 

2. Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej – zobacz

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że dziecko oczekuje na wydanie orzeczenia.

• Podanie o przyjęcie do internatu (dla uczniów spoza Warszawy)

 

3. Szkoła nie prowadzi elektronicznej rekrutacji. Prosimy o osobiste składanie dokumentów w sekretariacie ośrodka w godzinach 8-16.

 

4. Dla kandydatów do szkoły podstawowej prowadzimy indywidualne konsultacje
z psychologiem i pedagogiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

 

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej - k.domanska@kozminska.edu.pl

Gości: 88549
© 2010 Koźmińska