Oferta

W Ośrodku działają, następujące szkoły, które przyjmują dzieci i młodzież słabo widzącą, a także niewidomą:

1. Szkoła Podstawowa Nr 51
2. Liceum Ogólnokształcące Nr CXXXVI
3. Szkoła Branżonwa I stopnia Nr 62.


W naszych szkołach realizujemy podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych. Nauka odbywa się w warunkach zindywidualizowanych i dostosowanych do potrzeb uczniów.

Naszym uczniom oferujemy:
- fachową i życzliwą kadrę z doświadczeniem w pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku
- naukę w małych zespołach klasowych (8-10 osobowych)
- pomoce dydaktyczne dla osób z dysfunkcjami wzroku, elektroniczne oprzyrządowanie ułatwiające naszym uczniom efektywną naukę
- ułatwiony dostęp do literatury poprzez bibliotekę szkolną dysponującą bogatym zbiorem książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów DVD
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne
          a) rehabilitację wzroku
          b) naukę pisma Braille′a
          c) integrację sensoryczną i rehabilitację ruchową
          d) logopedię
          e) terapię metodą Tomatisa
          f) naukę bezpiecznego i efektywnego wykonywania czynności życia codziennego
          g) zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i pedagogiem szkolnym
- opiekę pielęgniarską i konsultacje okulistyczne
- naukę korzystania z technik komputerowych oraz oprogramowania i elektronicznego oprzyrządowania ułatwiającego osobom słabo widzącym efektywną naukę i pracę
- ciekawe koła przedmiotowe i koła zainteresowań (wokalne, plastyczne, sztuki użytkowej, gry na instrumentach, teatralne, fotograficzne, literackie, szachowe i warcabowe)
- zajęcia sportowe - pływanie, ergowiosła, gry zespołowe, aerobic, taniec
- możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, obiadów i drugich śniadań przez uczniów z Warszawy

Wszystkim zainteresowanym nauką w naszych szkołach proponujemy indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w sekretariacie ośrodka – tel. 22 629 16 10; 22 621 07 26, nr wew. pedagoga - 110).

Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej naszego ośrodka oraz na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Zapraszamy

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 107106
© 2010 Koźmińska