Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8

przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie

 

Zamówienia na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

 

1. wykonanie podziału instalacji wodnej na bytową na terenie ośrodka

 

orientacyjna wartość zamówienia 200 000,00 zł brutto

ogłoszenie przetargu – kwiecień 2017 r.

 

2. wykonanie projektu i wymiana instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni ośrodka

 

orientacyjna wartość zamówienia 100 000,00 zł brutto

ogłoszenie przetargu – marzec 2017 r.

 

3. remont zaplecza socjalnego kuchni ośrodka wraz z węzłem sanitarnym

 

orientacyjna wartość zamówienia 30 000,00 zł brutto

ogłoszenie przetargu – kwiecień 2017 r.

 

4. remont okładziny cokołu budynku ośrodka

 

orientacyjna wartość zamówienia 30 000,00 zł brutto

ogłoszenie przetargu – kwiecień 2017 r.

 

Zamówienia na dostawy prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

 

1. dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku ośrodka

 

orientacyjna wartość zamówienia 200 000,00 zł brutto

ogłoszenie przetargu – listopad 2017 r.

 

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres Pani Karoliny Domańskiej - k.domanska@kozminska.edu.pl

Gości: 88390
© 2010 Koźmińska