Rada Rodziców

Zebranie Rady Rodziców SOSW

03.09.2018r. 

godzina 11:00

sala 41

_____________________________________________________________________________________________________________

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca:

Wiceprzewodnicząca: 

Członkowie:

 

 

Wpłata składki na Radę Rodziców Ośrodka

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Ośrodka, służących całej społeczności. Dlatego apelujemy o dokonywanie wpłat składek ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w wysokości rocznej 100 złotych.

Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w szkole.

Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców lub opiekunów, składka może być wnoszona tylko na jedno dziecko lub obniżona na wszystkie dzieci danych rodziców lub opiekunów. 

Składkę można wpłacać:

- w sekretariacie Ośrodka,

- u wychowawcy klasy lub internatu,

- na rachunek bankowy Rady Rodziców

w PKO BP nr konta  17 1020 1156 0000 7802 0007 4690 

z dopiskiem „Składka na rok szkolny 2013/2014, imię i nazwisko dziecka, klasa”.

Wszystkie uwagi dotyczące merytorycznej zawartości strony prosimy kierować na adres p. Anety Paś lub p. Agaty Wójcickiej – a.pas@kozminska.edu.pl, a.wojcicka@kozminska.edu.pl

Gości: 107106
© 2010 Koźmińska