Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących nr 8
im. dr Zofii Galewskiej


ul. Koźmińska 7 00-448 Warszawa
(22) 629 16 10 - Centrala

Aktualności

Punkt konsultacyjny

Wczesne Wspomaganie

Szkoła

Internat

Rewalidacja

Kontakt